Select Page

BETONO APSAUGINIS LAKAS – JEGER Beton Protector 1000ml

14.99

Bespalvė matinė apsauginė priemonė, skirta sienas apsaugoti padengus betonu Jeger Beton.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Liko 3

Aprašymas

JEGER BETON PROTECTOR 1000ml – speciali bespalvė matinė apsauginė priemonė, skirta apsaugoti sienas padengus betonu Jeger Beton.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
Padenkite specialiu apsauginiu sluoksniu paviršių, dengtą betonu Jeger Beton anksčiausiai po 12val su Jeger voleliu glotniems paviršiams.
Apsauginis sluoksnis gali šiek tiek pakeisti paviršiaus atspalvį.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Speciali matinė priemonė, skirta apsaugoti padengus betonu Jeger Beton.
• JEGER BETON PROTECTOR 1000ml pakuote galima padengti apie 12m².
• Galima 1 spalva: skaidri matinė
—————————————————————————————————————————————-
Etiketės elementai
Pavojaus piktogramos ir signaliniai žodžiai
Nėra
Pavojingumo frazės
Nėra
Atsargumo frazės
Prevencinės priemonės:
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje
P264 Kruopščiai nusiplaukite rankas po darbo su produktu.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėti apsaugines pirštines/apsauginius drabužius.
Reaguoti:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: Kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas
P501 Turinį / talpyklą šalinti pagal vietos teisės aktus.
Papildoma informacija
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas; 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcinė masė (3:1)]. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius.

Jums taip pat gali patikti…