Select Page

MIKROCEMENTO APSAUGINIS MATINIS LAKAS – JEGER Microcement Protector 2K 500ml+100ml

69.99

Speciali bespalvė matinė apsauginė dvikomponentė priemonė, skirta apsaugoti padengus mase Jeger Microcement įvairius paviršius – grindis, laiptus, stalviršius, sienas ir kt. Ja padengus nudažytą paviršių sukuriama ypatingai atspari apsauga.

Liko 25

Aprašymas

JEGER MICROCEMENT PROTECTOR 2K 500ml +100ml – specialus bespalvis skaidrus matinis apsauginis dvikomponentis lakas 2K su kietikliu. Dviejų komponentų lakas skirtas apsaugoti padengus mase Jeger Microcement įvairius paviršius – grindis, laiptus, stalviršius, sienas, vonios bei lauko keramines ir glazuruotas plyteles, betono grindis ir kitus paviršius viduje ir lauke. Šiuo laku padengus mikrocemento paviršių, sukuriama ypatingai atspari apsauga. Lako sudėtyje esantys du komponentai užtikrina galutinio sluoksnio ilgaamžiškumą. Išgaunamas paviršius yra glotnus ir bespalvis.

Naudojimas:
Padenkite specialiu apsauginiu sluoksniu paviršių, dengtą Jeger Microcement mase anksčiausiai po 4-6val su Jeger voleliu glotniems paviršimas.

Pagrindo paruošimas: apsaugomas paviršius turi būti sausas, sukietėjęs, be dulkių ir kitų nešvarumų. Gerai išmaišykite Komponentą A (500 ml)  ir tada supilkite visą Komponento B (100 ml) turinį. Tuomet įpilkite 60ml vandens ir kruopščiai išmaišykite. Palikite talpą atvirą maždaug 10min., tada vėl išmaišykite ir sunaudokite 1-2 valandų bėgyje. Džiūvimo laikas – 12val.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Speciali matinė dviejų komponentų priemonė, skirta apsaugoti padengus mase Jeger Microcement.
• Sukuria ypatingą apsaugą.
• Tinka grindims, laiptams, stalviršiams, sienoms ir kitiems paviršiams.
• Tinka naudoti viduje ir lauke.
• JEGER MICROCEMENT PROTECTOR 2K 500ml + 100ml pakuote galima padengti apie 6m².
• Galima 1 spalva: skaidri matinė.
————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
Piktogramos
Signalinis žodis: DĖMESIO
Sudėtyje yra: Heksametileno-1,6-diizocianato homopolimeras; Hidrofilinis alifatinis poliizocianatas IPDI pagrindu
EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ono; heksametileno diizocianato; heksan-1,6-diil diizocianato;
Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas; 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1) Gali sukelti alerginę reakciją.
alerginė reakcija
Pavojingumo frazė (-ės)
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo pareiškimai:
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą išmeskite pagal nacionalinius teisės aktus

Jums taip pat gali patikti…