Akcija!

ANTIKOROZINIAI DAŽAI METALUI – DUPLI COLOR ALKYTON 250ml

5.99

DUPLI-COLOR ALKYTON 250ml dažų asotimente 6 spalvos.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Išvalyti

Aprašymas

DUPLI-COLOR ALKYTON 250ml – antikoroziniai, alkidinio pagrindo aukštos kokybės tepami dažai. Šie nuo rūdžių apsaugantys dažai metalui yra su aktyvia technologija keturi viename. DUPLI-COLOR ALKYTON 250ml dažus sudaro keturi komponentai:

1. Gruntas. Jis pagerina dažų sukibimą su dažomu paviršiumi.
2. Apsauginė danga nuo rūdžių.
3. Dažai. Aukštos kokybės, gerai dengiantys dažai.
4. Sandarintojas. Jis apsaugo nudažytą paviršių nuo aplinkos poveikio.

Apsaugos nuo rūdžių garantija  – 10 metų!

Tinka naudoti beveik visiems paviršiams: geležiai, plieniniams ir cinku dengtiems plieniniams lakštams, variui, žalvariui, aliuminiui (pvz.: tvoroms, varteliams, laiptų turėklams, sodo ir daržo įrankiams ir t.t.). Dengiant plieninius, cinkuotus, varinius ir kt. slidžius ir neporėtus paviršius prieš tai rekomenduojama padengti specialiu gruntu lygiems ir neporėtiems paviršiams Dupli Color Galvinol.
Dažai pasižymi labai dideliu lankstumu. Atsparūs aplinkos poveikiui, lenkimui ir temperatūros pokyčiams. ALKYTON 250ml gali būti naudojami net prie +50°C tiesiogiai ant surūdijusio metalo, plieno, grunto, ir gerai kimbančių senų dažų.  Tinka vidaus ir lauko darbams. Didelė dažų pigmentacija leidžia padengti didelį dažomą plotą – 10,5 m²/l. Asortimentą sudaro 6 spalvos ir efektai.

Naudojimas:
Nuo dažomo paviršiaus pašalinti nešvarumus, riebalus, dulkes, atšokusias rūdis ir dažus. Nuriebalinti ir švelniai sušiaušti blizgius ir lygius paviršius. Gerai išmaišyti dažus ir, jei naudojate esant žemai temperatūrai, įpilkite truputį sintetinio skiediklio (maks. 10%) Dupli Color Alkyton Thinner 500ml: Užepkite 2 sluoksnius su teptuku, voleliu ar purkštuvu. Džiūvimo laikas (prie +20°C): galima liesti apytiksliai po 2 val., imti į rankas po apytiksliai 8 val. Kitą sluoksnį galima tepti po 16 val. Žema temperatūra, didesnis drėgnumas dažymo ir džiūvimo metu ar papildomas sluoksnis prailgina džiūvimo laiką. ALKYTON 250ml dažų ilgaamžiškumas priklauso nuo užteršimo, paviršiaus paruošimo, naudojimo instrukcijos laikymosi. Spalvos gali būti maišomos viena su kita. Pasirūpinti pakankama ventiliacija.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Antikoroziniai dažai metalo dangai.
• Keturi viename: gruntas, apsauginė danga nuo rūdžių, dažai ir sandarintojas.
• Alkidiniai dažai.
• RAL kodacija.
• Didelė dažų pigmentacija.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Gali būti naudojami net prie +50°C.
• Labai lankstūs ir atsparūs temperatūros pokyčiams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: UV spinduliams, šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Tinka dažyti metalą (net surūdijusį), plieną.
• Galima tepti teptuku, voleliu ar purkštuvu.
• DUPLI-COLOR ALKYTON dažų išeiga – 10,5 m²/l.
• Dažai atsparūs 90°C temperatūrai.
• Spalvos gali būti maišomos viena su kita.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 6 spalvos: RAL8017, RAL9010, RAL9005, RAL9006, Iron mica black, Iron mica silver.

DUPLI-COLOR ALKYTON 250ml spalvų paletė: 6 spalvos


—————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
1-metoksi-2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103 Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH208 Sudėtyje yra neodekano rūgštis, kobalto druska. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

RAL9005 Deep black, RAL9005 Deep black MATT

Jums taip pat gali patikti…