Select Page

Akrilinis lakas automobiliui MOTIP CLEAR VARNISH 500ml

7.49

Purškiamas blizgus ir matinis akrilinis lakas, atsparus kurui, chemikalams, braižymui, aplinkos poveikiui, UV spinduliams. Neblunka.

Produkto kodas: N/A Kategorijos: , , , , , Žyma: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

Akrilinis lakas automobiliui MOTIP CLEAR VARNISH 400ml – purškiamas aerozolinis skaidrus blizgus ir matinis, greitai džiūstantis lakas, skirtas papildomai apsaugoti ir suteikti blizgumo dažytiems paviršiams: automobilio kėbului, durims, ratlankiams, variklio dangčiui, stogui ir kt. Automobilio lakavimas yra būtina sąlyga, kad automobilių dažai tarnautų ilgiau!

Automobiliniu laku gali būti dengiami šie automobiliniai ir kiti akriliniai išdžiūvę dažai:
Dažai automobiliui MOTIP PAINT 500ml
Automobilių dažai pagal spalvos kodą MOTIP KOMPAKT 400ml
Ratlankių dažai MOTIP WHEEL SPRAY 500ml

Purškiamas aerozolinis akrilinis blizgus ir matinis skaidrus lakas automobiliui atsparus įvairioms oro sąlygoms, aplinkos poveikiui, apsaugo nuo rūdžių, atsparus braižymams, smūgiams, kurui, chemikalams, vandeniui. Taip pat blizgus ir matinis lakas automobiliams atsparus UV spinduliams, todėl negeltonuoja.

Purškiamas automobilio lakas tinkamas įvairiems paviršiams: metalui, aliuminiui, medienai, betonui, plastikui, stiklui, akmeniui, keramikai, medžiui, kartonui, popieriui, drobei, dažomai plastmasei ir kitiems paviršiams. Karščiui atsparus purškiamas automibilinis lakas – lakuotas paviršius atsparus 110°C temperatūrai. Automobilinis lakas tinkamas vidaus ir lauko darbams.

Purškiamas aerozolinis akrilinis blizgus lakas automobiliui yra labai patvarus ir gali būti skirtas ne tik automobilių dažais pagal spalvos kodą ar dažytus paviršius, bet ir kitų paviršių apsaugai bei apdailai – baldams, sienoms, grindims, plytelėms ir kt.

Kitas alternatyvus pasirinkimas – ypač blizgus lakas automobiliams MOTIP KOMPAKT CLEAR COAT 400ml. Šie abeji automobiliniai lakai apsaugo nuo rūdžių, atsparūs braižymams, smūgiams, kurui, chemikalams, vandeniui. Tiek matinis, tiek blizgūs automobiliniai lakai negeltonuoja.

Produkto savybės:
• Purškiamas aerozolinis akrilinis skaidrus bespalvis blizgus lakas automobiliui.
• Šiuo laku dengiami akriliniai dažai automobiliui MOTIP PAINT 500ml, automobilių dažai pagal spalvos kodą MOTIP KOMPAKT 400ml, ratlankių dažai MOTIP WHEEL SPRAY 500ml ir kiti sukietėję akriliniai dažai.
• Purškiamas lakas automobiliui atsparus įvairioms oro sąlygoms, aplinkos poveikiui, apsaugo nuo rūdžių, atsparus braižymams, smūgiams, kurui, chemikalams, vandeniui.
• Blizgus ir matinis lakas automobiliams atsparus UV spinduliams, negeltonuoja.
• Purškiamas automobilio lakas tinkamas įvairiems paviršiams: metalui, aliuminiui, medienai, betonui, plastikui, stiklui, akmeniui, keramikai, medžiui, kartonui, popieriui, drobei, dažomai plastmasei ir kt.
• Automobilinis lakas tinkamas vidaus ir lauko darbams.
• Gerai dengiantis lakas.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Išgaunamas glotnus ir elastingas paviršius.
• MOTIP CLEAR VARNISH 500ml flakonėliu galima nupurkšti 1,5 –  2m² plotą.
• Karščiui atsparus purškiamas automibilinis lakas – lakuotas paviršius atsparus 110°C temperatūrai.
• Pagaminta Olandijoje.

Automobilio lakavimas yra būtina sąlyga, kad autimobilių dažai pagal spalvos kodą tarnautų ilgiau!

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

———————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS05 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
butanolis
Hydrocarbons, C9, aromatics
ksilenas
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Papildoma informacija

Matiškumas

Blizgus akrilinis lakas, Matinis akrilinis lakas

Jums taip pat gali patikti…