Select Page
Akcija!

Purškiama guma, nulupami dažai MOTIP REMOVABLE COATING 500ml

11.99

Dažai nulupamai plėvelei sukurti. Greitai ir lengvai pakeiskite paviršiaus dizainą su nulupamais dažais!
2 flakonų užtenka 4 ratlankiams padengti.

Aprašymas

MOTIP REMOVABLE COATING 500ml – purškiama guma – specialūs dažai suformuojantys nulupamą plėvelę automobiliams, ratlankiams. Šiais dažais galima greitai ir lengvai pakeisti paviršiaus spalvą į Jums norimą, o nusibodus ją lengvai pašalinti (nuimant suformuotą plėvelę).
Purškiama guma naudojama ant lygių, nesugeriančių paviršių, pavyzdžiui, metalo, aliuminio, dažomų kietųjų plastikų, stiklo. Netinka naudoti ant porėtų paviršių: medžio, betono, akmens. Negalima naudoti ant vienakopmonenčių dažų. Plėvelės pažeidimus lengva pataisyti, padengiant pažeistą vietą priemone MOTIP REMOVABLE COATING. Naudojami vidaus ir lauko darbams. Suformuotas sluoksnis atsparus įprastiems valikliams (reikia išbandyti nematomoje vietoje, kad neįvyktų reakcija).

Naudojimas:
Prieš naudojant išimkite apsauginį žiedelį, esantį po purkštuku. Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas, be rūdžių ir riebalinių apnašų. Norint išgauti geresnį sukibimą su dažomais paviršiais prieš uždažant paviršių rekomenduojama nuriebalinti su silikono valikliu MOTIP SILICONE REMOVER 400ml. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Flakoną plakti 3 min. Padaryti bandomąjį purškimą. Patikrinkite suderinamumą su pagrindiniu sluoksniu nematomoje vietoje. Negruntuokite! Padengti mažiausiai 5 plonais kryžminiais sluoksniais iš 25 cm atstumo. Padengus kiekvieną sluoksnį leisti džiūti 10min. Nesistenkite padengti staiga! Kuo daugiau sluosknių padengsite, tuo bus lengviau plėvelę vėliau pašalinti. Dulkės nelimpa po 10 min., galima liesti ir pašalinti suformuotą sluoksnį po apyt. 2 val.
Dažant fluorescenciniais nulupamais dažais, prieš tai būtina 4 sluoksnius padengti baltais nulupamais dažais ir tik vieną sluoksnį fluorescenciniais dažais. Padengus paskutinį nulupamų dažų sluoksnį, iš karto būtina nuimti uždengtą plėvelę ar juosteles, kurios buvo panaudotos nedažomom vietom uždengti. Siekiant išvengti plėvelės įtrūkimų jas nuimant, medžiagos sluoksnis lengvai pažeidžiamose srityse (pvz. kampuose, kraštuose) turi būti pakankamai storas. Dažant nesusidaro nubėgimai! Panaudojus flakoną apverskite ir purkškite, kol išsivalys vožtuvas (flakonėlį panaudosite dar kartą).

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės purškiama guma – spacialūs dažai, suformuojantys nulupamą plėvelę.
• Purškiama guma automobiliams, ratlankiams.
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka vidaus ir lauko darbams.
• Atsparūs chemikalams ir aplinkos poveikiui.
• Apsauginis sluoknis nuo purvo, įbrėžimų, drėgmės.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Tinka lygiems paviršiams: metalui, aliuminiui, stiklui, dažomam plastikui (PP, PE, PVC). Netinka porėtiems paviršiams: medžiui, betonui, akmeniui.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• MOTIP REMOVABLE COATING 500ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 0,2 – 0,4 m² plotą (dažant 5 sluoksniais). 2 flakonėlių užtenka nupurkšti 4 ratlankius.
• Dažų flakonu galima purkšti įvairiomis kryptimis.
• Dažai atsparūs 100°C temperatūrai.
• Pagaminta Olandijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com
—————————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
etilacetatas
solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo
šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Papildoma informacija

Spalvos

Blizganti balta, Blizganti juoda, Matinė juoda