MAGNETINIAI DAŽAI – DUPLI COLOR MAGNETIC BLACKBOARD PAINT 500ml

12.95

MAGNETIC BLACKBOARD PAINT 500ml – specialūs dažai, sukuriantys mokyklinę juodą lentą, ant kurios galima rašyti kreida ir tinka magnetams.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO: Juoda. 

Aprašymas

MAGNETIC BLACKBOARD PAINT CLICK & WRITE 500ml – magnetiniai juodi matiniai dažai skirti mokyklinei lentai sukurti:
– Ant magnetiniais dažais dengto paviršiaus galima rašyti ir piešti su įprasta kalkine kreida ir kreidinius užrašus paprasčiausiai nuplauti vandeniu.
– Dažuose esantys geležies komponentai leidžia pritvirtinti labai stiprius Dupli-color magnetukus. Magnetinius dažus galima naudoti ant daugumos paviršių, pvz.: metalo, medžio, akmens ir įvairių plastikų.
Tinka naudoti buityje, tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MAGNETIC BLACKBOARD PAINT CLICK & WRITE 500ml – flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Naudojimas: Paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų pėdsakų. Pašalinkite senus dažus ir rūdis. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Jei reikia, prieš dažant paviršių padenkite gruntu. Dažant plastikinius paviršius, prieš tai padenkite specialiu  Color works gruntu plasikui arba Maxi color gruntu plastikui. Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Taip pat plakti purškimo metu. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 15-20 cm atstumu nuo paviršiaus. Padenkite keliais plonais sluoksniais. Dulkės nelimpa po 30-60min., galima liesti po 2-3val., visiškai sukietėja per 48 val. Svarbu: Magnetiniam efektui išgauti, dažykite ne mažiau kaip 5 sluoksniais kiekvienam jų leisdami išdžiūti 10 min! Kuo sunkesni magnetukai, tuo daugiau sluoksnių rekomenduojama padengti. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės specialūs dažai alkidinės dervos pagrindu su metalo dalelėmis.
• Galima rašyti ir piešti su kreida.
• Galima klijuoti magnetus.
• Gerai dengiantys.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Atsparūs trinčiai ir valikliams.
• Tinka akmens, metalo, medžio, plastmasės ir kitiems paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• MAGNETIC BLACKBOARD PAINT 500ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1,8 -2 m² plotą (vienu sluoksniu).
• Magnetiniam efektui išgauti 500ml dažų flakonėlio užtenka 0,5 – 0,6 m² plotui.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: juoda matinė.
———————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% aromatics
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…