Select Page

KARŠČIUI ATSPARŪS DAŽAI – MOTIP ENGINE PAINT 400ml

8.49

150°C temperatūrai atsparūs MOTIP dažai: raudoni, mėlyni, žali, juodi ir aliuminio spalvos.

Aprašymas

MOTIP HEAT RESISTANT 150°C ENGINE PAINT 400ml – specialūs 150°C temperatūrai atsparūs dažai: raudoni, mėlyni, žali, juodi ir aliuminio spalvos. Nudažius susidaro elastingas, atsparus sluoksnis aukštų temperatūrų veikiamiems paviršiams. Nudažytas paviršius tampa atsparus braižymams, chemikalams, kurui, aplinkos poveikiui, UV spinduliams.

Naudojimas:
Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 – 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Dažykite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15 – 25°C. Dulkės nelimpa po 30-60 min., visiškai išdžiūsta po 24 val. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP  HEAT RESISTANT 150°C ENGINE PAINT 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Atsparūs 150°C temperatūrai.
• Ilgai išliekantis blizgumas.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Atsparūs braižymams, kurui, chemikalams ir aplinkos poveikiui, UV spinduliams.
• Apsaugo nuo korozijos.
• Sumažina purvo prikibimą.
• Elastingi, atsparūs temperatūrų svyravimams.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• HEAT RESISTANT 150°C ENGINE PAINT 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti 1,25 – 1,75m² plotą.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galimi 5 atspalviai: raudona, mėlyna, žalia, juoda ir aliuminio spalva.
—————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, <2% aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Papildoma informacija

Spalvos

Aliuminio, Juoda, Mėlyna, Raudona, Žalia

Jums taip pat gali patikti…