Akcija!

TRUMPALAIKIO MARKIRAVIMO DAŽAI – COLORMARK ECOMARKER 500ml

7.198.49

Kreidiniai trumpalaikio markiravimo dažai, skirti žymėjimui ruošiantis įvairiems renginiams, sporto ir žaidimo aikštelėms, kuriant landšafto dizainą ir t.t. Nusiplauna palijus lietui.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Laikino žymėjimo dažai COLORMARK ECOMARKER 500ml – specialūs purškiami kreidiniai žymėjimo dažai. Tinka vidaus ir lauko trumpalaikio žymėjimo darbams, pavyzdžiui, ruošiantis renginiams, parodoms, kuriant žaidimo ir sporto aikšteles, o taip pat kuriant sodo ar landšafto dizainą. Kadangi yra labai saugūs, netoksiški, ekologiški dažai ir visiškai nepažeidžia dažomo paviršiaus, juos galima purkšti tiesiai ant žolės ir, pavyzdžiui, kurti sporto aikšteles ant vejos.
Dėl specialios kalkinės dažų sudėties, pažymėjimai išlieka kelias dienas ar savaites ir greitai išnyksta lyjant ar dėl didelės trinties. Trumpalaikio žymėjimo dažai yra lengvai nuplaunami vandeniu.
COLORMARK ECOMARKER 500ml purškiami dažai yra su specialiu naujoviško tipo saugiu dangteliu (su lengva atidarymo ir uždarymo sistema), kuris veikia kaip purkštukas. Dažant šiais dažais pirštai visada lieka švarūs!

COLORMARK ECOMARKER 500ml dažus galima naudoti su specialiu žymėjimo vežimėliu – MARKING WAND, kuris žymiai pagreitina ir palengvina žymėjimo procesą.

Naudojimas:
Naudoti apverstą žemyn! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkškite 25 cm atstumu. Džiūvimo laikas prie 20°C ir 50% santykinio oro drėgnumo: dulkės nelimpa apytiksliai po 10 minučių.

Produkto savybės:
• Laikino žymėjimo dažai aukštos kokybės.
• Kreidiniai trumpalaikio žymėjimo dažai.
• Nepažeidžiamas dažomas paviršius.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Galima purkšti naudojant žymėjimo vežimėlį – Marking Wand.
• Lengvai nuplaunami su vandeniu.
• Puikiai sukimba net su drėgnu paviršiumi.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Galima naudoti net prie -20°C temperatūros.
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: žolės, asfalto, medžio, plastmasės, popieriaus, metalo, betono, stiklo, akmens ir kt.
• COLOR-MARK ECOMARKER 500ml flakonėliu galima nupurkšti apie 260m ilgio liniją.
• Galima purškimo kryptis: vertikali žemyn ir horizontali.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 7 spalvos: balta, fluorescencinė geltona, fluorescencinė raudona, fluorescencinė mėlyna, fluorescencinė žalia, fluorescencinė oranžinė ir fluorescencinė rožinė.

COLORMARK ECOMARKER 500ml spalvų paletė: 7 atspalviai

markiravimo dažai laikino žymėjimo dažai Colomark Ecomarker 500ml fluorescenciniai purškiami dažai kreidiniai

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
maleino rūgšties anhidridas
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, comps. with
polyethylene glycol hydrogen maleate C9-11-alkyl ethers
riebalų rūgštys
Riebalų rūgštys, talo alyva, junginiai su oleylamine
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Balta, Fluorescencinė geltona, Fluorescencinė mėlyna, Fluorescencinė oranžinė, Fluorescencinė raudona, Fluorescencinė rožinė, Fluorescencinė žalia

Jums taip pat gali patikti…