Select Page

MONTANA VINTAGE SPRAY FILTER 400ml – vintažinis/sendintas efektas

9.95

Vintažinis pusiau blizgus geltonuojantis efektas.

Liko 2

Aprašymas

Ar kada nors pasijutote romantiškai nuklydę ir susidomėję senų daiktų istorijomis sendaikčių parduotuvėse ar kiemų turgeliuose, kai apžiūrinėjate retro ir senovinius daiktus? Dabar Jūs taip pat galite kurti tokį jausmą ant bet kokių objektų ar paviršių. Montana vintažinis purškiamas filtras yra puiki priemonė retro projektams.
MONTANA VINTAGE SPRAY FILTER yra aukštos akrilo kokybės
, žemo slėgio purškalas. Geltonas skaidrus sluoksnis yra atsparus UV spinduliams, greitai džiūstantis, pusiau blizgus. Geriausias rezultatas išgaunamas ant balto ar šviesaus paviršiaus. MONTANA VINTAGE SPRAY yra puiki priemonė visiems mėgstantiems kurti ir išgauti vintažinį ar senovišką efektą. Padengę MONTANA VINTAGE SPRAY purškalu mėgstamą juodai baltą nuotrauką sukursite autentišką senovinį nuotraukos vaizdą. Nauji objektai gali atrodyti, kad jie turi papasakoti ilgą istoriją, kai juos padengiate keliais sluoksniais MONTANA VINTAGE purškalu ir švelniai pašiaušiate (visiškai sukietėjus).
MONTANA VINTAGE SPRAY FILTER gali būti derinamas su Montana akriliniu laku papildomai apsaugai (visiškai sukietėjus). Idealiai tinka naudoti ant paviršių, kurie yra piešti ar spausdinti, ant baldų, nuotraukų ir kt. Daugiasluoksniškumas, netolygus dengimas ir švelnus pašiaušimas tarp sluoksnių sustiprina senovinį efektą.

Naudojimas: Prieš naudojimą apsaugoti aplinkines sritis! Purškiamas paviršius turi būti sausas, švarus ir nuriebalintas. Flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti keliais plonais sluoksniais.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:

• Aukštos akrilo kokybės purškalas.
• Labai greitai džiūsta.
• Pusiau blizgus.
• Tinka naudoti ant bet kokio paviršiaus: popieriaus, drobės, metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Purškalas atsparus aplinkos poveikiui: UV spinduliams, vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA VINTAGE SPRAY FILTER  flakonėliu galima nupurkšti iki 1,5m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Puiki kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Beveik bekvapis.
• Galima 1 spalva: skaidri gelsva.
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
etilacetatas
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.