Akcija!

MARKIRAVIMO DAŽAI – COLORMARK SPOTMARKER FLUO & NON FLUO 500ml

7.197.49

Žymėjimo dažai: fluorescenciniai ir nefluorescenciniai, skirti markiruoti horizontalius paviršius.
SPALVŲ PALEČIŲ ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Markiravimo dažai COLORMARK SPOTMARKER 500ml – profesionalaus panaudojimo fluorescenciniai markiravimo dažai naudojami statybos pramonėje, inspektavimui ir ženklinimui (tiltų, kelių, tunelių, kanalų statyba), kelių planavimui ir kelių žymėjimui, kalnų pramonėje, pramoninių patalpų žymėjimui. Kelių žymėjimo dažai tinka vidaus ir lauko žymėjimo darbams.

Kelių žymėjimo dažai COLORMARK SPOTMARKER 500ml purškiami dažai yra su specialiu naujoviško tipo saugiu dangteliu (su lengva atidarymo ir uždarymo sistema), kuris veikia kaip purkštukas. Dažant šiais dažais pirštai visada lieka švarūs!

Žymėjimai gerai matomi išlieka iki 9 mėnesių.

COLOR-MARK SPOTMARKER 500ml dažus galima naudoti su specialiu žymėjimo vežimėliu – MARKING WAND, kuris žymiai pagreitina ir palengvina žymėjimo procesą.

Naudojimas:
Naudoti apverstą žemyn! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą nematomoje vietoje. Purkškite 25cm atstumu. Džiūvimo laikas prie 20°C ir 50% santykinio oro drėgnumo: dulkės nelimpa apytiksliai po 10min., galima liesti apytiksliai po 30min., visiškai išdžiūsta ir galima perdažyti apytiksliai po 24val.

Produkto savybės:
• Kelių žymėjimo dažai, profesionalūs.
• Geras sukibimas net su drėgnu paviršiumi.
• Žymėjimai išlieka 10-12 mėnesių. Atsparūs vandeniui ir aplinkos poveikiui.
• Galima naudoti net prie -20°C.
• Dažant nesusidaro nubėgimai.
• Gerai dengiantys dažai.
• Ryškūs fluorescenciniai ir nefluorescenciniai atspalviai.
• Naujoviškas puršktukas su užrakinimu (lengva atidarymo ir uždarymo sistema).
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Galima purkšti naudojant žymėjimo vežimėlį – Marking Wand.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, plytų, dirvos, žemės, medžio, plastmasės, metalo, betono, stiklo, akmens ir kt.
• COLORMARK SPOTMARKER 500ml flakonu galima nupurkšti 250 – 300 metrų liniją.
• Galima purškimo krytis: vertikali žemyn bei horizontali (180°).
• Draugiški aplinkai ir nekenksmingi sveikatai.
• Flakonėlyje yra išsivalymo sistema, todėl dažai išnaudojami 100%.
• Patogu naudoti net su pirštinėmis.
• Dažai nekenksmingi sveikatai ir nekenkiantys aplinkai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 6 fluorescencinės ir 4 nefluorescencinės spalvos.

COLOR-MARK SPOTMARKER FLUO 500ml spalvų paletė: 6 fluorescenciniai atspalviai

COLOR-MARK SPOTMARKER 500ml spalvų paletė: 4 atspalviai

markiravimo dažai kelių žymėjimo dažai Colomark spotmarker 500ml fluorescenciniai purškiami dažai

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% aromatics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
etilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Balta, Fluorescencinė geltona, Fluorescencinė mėlyna, Fluorescencinė oranžinė, Fluorescencinė raudona, Fluorescencinė rožinė, Fluorescencinė žalia

Jums taip pat gali patikti…