Select Page

GRANITO EFEKTO DAŽAI – DUPLI COLOR GRANITE EFFECT 400ml

14.99

Specialūs granito struktūrą sukuriantys dažai!
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

DUPLI-COLOR GRANITO DAŽAI 400ml – vandens pagrindo dekoratyviniai dažai, leidžiantys sukurti autentišką granito struktūrą. Šiais dažais galima dekoruoti sieneles, baldus, vazonus, paveikslėlių rėmus ar bet kokius kitus daiktus. Tinka įvairiems paviršiams: mediniams, metaliniams, stikliniams, keramikiniams, porcelianiniams, popieriniams, kartoniniams, akmeniniams, plastikiniams. Taip pat tinka polistirolui!
DUPLI-COLOR GRANITO DAŽUS galima naudoti tiek lauke, tiek ir viduje. Pastaba: norint izoliuoti ir apsaugoti granito struktūrą nuo aplinkos poveikio, patariama naudoti „Granite Clear Lacquer“, kai granito sluoksnis bus visai išdžiūvęs (mažiausiai po 24val.).

Naudojimas: Prieš dažant nuo paviršiaus pašalinkite riebalus bei kitus nešvarumus. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Jeigu reikia prieš dažant nušveiskite ir nugruntuokite. Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 cm atstumu nuo paviršiaus. Dengti keliais plonais sluoksniais, laiko intervalas turėtų būti 2 min. Dulkės nelimpa maždaug po 1 val. Visai išdžiūsta po 24 val. Purškiamus dažus galima lengvai nuplauti vandeniu ir muilu per 30 min., tuo atveju, jei liekate nepatenkinti atliktu darbu. Panaudojus flakonėlį apverskite ir purkškite, kad išsivalytų vožtuvas.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės granito struktūros dažai.
• Akriliniai vandeniniai dažai.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai, negeltonuoja.
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: polistirolo, plastmasės, medžio, keramikos, porceliano, popieriaus, metalo, betono, stiklo, akmens ir kt.
• Purškiamus dažus galima lengvai nuplauti vandeniu ir muilu per 30 min., tuo atveju, jei liekate nepatenkinti atliktu darbu.
• Dupli-Color Granito efekto 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 0,4m² plotą.
• Dupli-Color Granito lako 400ml flakonėliu galima nupurkšti apie 1-2m².
• Dažai ir lakas atparūs 80°C temperatūrai.
• Nėra nemalonaus kvapo.
• Greitai džiūsta.
• Granito struktūrą ir spalvą parodo viršutinis gaubtelis.
• Pagaminta Vokietijoje.

DUPLI-COLOR GRANITO EFEKTO 400ml spalvų paletė: 


———————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (<2%)
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Almond, Black, Brown, Grey, Light grey, Peach, White

Jums taip pat gali patikti…