FOSFORINIAI DAŽAI – DUPLI COLOR 150ml

11.99

Fosforiniai dažai šviečiantys tamsoje!

Aprašymas

FOSFORINIAI dažai DUPLI-COLOR LIGHT-UP-SPRAY – specialūs dažai su šviesos turinčiais pigmentais.
Šie dažai skirti:
-dekoravimui, pavyzdžiui, žvaigždutėms, skulptūroms (statuloms) ir kt;
-žymėjimui, pavyzdžiui, laiptams, šviesos jungikliams ir kt; -komercinio saugumo žymėjimui ir kt.

Fosforinių LIGHT-UP-SPRAY dažų švietimo tamsoje periodas yra apytiksliai 90min, priklausomai nuo švitinimo intensyvumo ir dažų sluoksnio storumo, lėtai silpsta per kelias valandas. Norint pagerinti švietimo intensyvumą, prieš tai paviršių padenkite Maxi color baltu gruntu arba Color Works baltu gruntu arba nudažykite paviršių baltais dažais, pavyzdžiui, DC Very well akriliniais dažais RAL9010. Tinka visiems lygiems, šviesiems paviršiams, pavyzdžiui, mediniams, metaliniams, plastikiniams ir kt. Jie yra atsparūs įvairioms oro sąlygoms, todėl tinkami ir vidaus, ir lauko darbams. Kad pagerintumėte dažų atsparumą, rekomenduojama užpurkšti skaidriu akriliniu laku, pavyzdžiui, DC Very well akriliniu laku. arba Montana akriliniu laku.

Naudojimas:
Uždengti nedažomas vietas! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti keliais plonais sluoksniais apie 25cm atstumu nuo paviršiaus. Dulkės nelimpa po 10 min., o visiškai išdžiūva po 24val. Rekomenduojama ant viršaus užpurkšti apsauginį akrilinį bespalvį laką, siekiant apsaugoti paviršių nuo nutrynimo.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

LIGHT-UP-SPRAY 150ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta dažų kokybė.
• Švietimo laikas – apytiksliai 90 minučių.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai. Rekomenduojama padengti akriliniu laku.
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: medžio, plastmasės, popieriaus, metalo, betono, stiklo, akmens ir kt.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Fosforinių dažų 150ml flakonėliu galima nupurkšti 0.2-0.4m² plotą.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: geltonai žalsva.
—————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
1-metil-2-metoksietilacetatas
angliavandeniliai
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH208 Sudėtyje yra 4-morpholinecarbaldehyde. Gali sukelti alerginę reakciją.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…