Select Page

BETONINIŲ GRINDŲ IR SIENŲ, DUŠO KABINŲ APSAUGINIS LAKAS – JEGER Loft Beton Protector 2K 500ml+100ml

79.99

Bespalvė matinė apsauginė dvikomponentė priemonė, skirta apsaugoti nudažius betono dažais Jeger Loft Beton paviršius, kurie turi tiesioginį kontaktą su vandeniu. Ypač rekomenduojama naudoti dušo kabinoms, virtuvei ir kt.

Liko 6

Aprašymas

JEGER LOFT BETON PROTECTOR 2K 500ml +100ml – speciali bespalvė matinė apsauginė dvikomponentė priemonė, skirta apsaugoti nudažius betono dažais Jeger Loft Beton paviršius, kurie turi tiesioginį kontaktą su vandeniu. Ja padengus nudažytą paviršių sukuriama ypatingai didelė apsauga nuo drėgmės, purvo, braižymo ir smūgių. Ypač rekomenduojama naudoti dušo kabinoms, virtuvei ir kt. Tinka apsaugoti grindis ir sienas. Sudėtyje esantys du komponentai užtikrina galutinio sluoksnio ilgaamžiškumą. Išgaunamas paviršius yra glotnus ir bespalvis.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
Padenkite specialiu apsauginiu sluoksniu paviršių, dažytą Jeger Loft Beton dažais anksčiausiai po 12val su Jeger voleliu dažymui arba Jeger mikropluošto voleliu.

Pagrindo paruošimas: apsaugomas paviršius turi būti sausas, sukietėjęs, be dulkių ir kitų nešvarumų. Gerai išmaišykite Komponentą A (500 ml)  ir tada supilkite visą Komponento B (100 ml) turinį. Tuomet įpilkite 60ml vandens ir kruopščiai išmaišykite. Palikite talpą atvirą maždaug 10min., tada vėl išmaišykite ir sunaudokite 1-2 valandų bėgyje. Džiūvimo laikas – 12val. Apsaugotą paviršių galima atsargiai naudoti po 24val., visiškai sukietėja po 21 dienos. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje. Antrą sluoksnį galima dengti po 4 val. be papildomo šlifavimo. Laką denkite kambario temperatūroje +15°C to +25°C.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Speciali matinė dviejų komponentų priemonė, skirta apsaugoti nudažius betono dažais Jeger Loft Beton paviršius, turinčius tiesioginį kontaktą su vandeniu.
• Ypatingai apsaugo paviršių nuo drėgmės, purvo, braižymo ir smūgių.
• Tinka grindims ir sienoms.
• Ypač tinka dušo kabinoms, virtuvei ir kt.
• JEGER LOFT BETON PROTECTOR 2K 500ml + 100ml pakuote galima padengti apie 6m² / 1 sluoksniu.
• Galima 1 spalva: skaidri matinė.
———————————————————————————————————————————————-
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Odos jautrinimas 1 pavojingumo kategorija [Skin Sens.1].
Gali sukelti alerginę odos reakciją. (H317)
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra jokių žinomų ar tikėtinas poveikis aplinkai
Etiketės elementai
Piktogramos
Signalinis žodis: DĖMESIO
Sudėtyje yra: Heksametileno-1,6-diizocianato homopolimeras; Hidrofilinis alifatinis poliizocianatas IPDI pagrindu
EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ono; heksametileno diizocianato; heksan-1,6-diil diizocianato;
Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas; 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1) Gali sukelti alerginę reakciją.
alerginė reakcija
Pavojingumo frazė (-ės)
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Atsargumo frazė (-ės)
Prevencija:
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.

Jums taip pat gali patikti…