Privatumo politika

Ši privatumo politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje UAB “Decora LT”, įmonės kodas 304732883, įmonės adresas: Vinčų g. 1-8, Kaunas LT-46298, telefonas 8 652 82163, elektroninis paštas: info@colorshop.lt priklausančioje elektroninėje parduotuvėje.

Įmonė supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šių duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarko elektroninės parduotuvės administravimui tik gavęs Pirkėjo sutikimą šiam duomenų tvarkymui.

Pirkėjo nesutikimas neriboja Pirkėjo galimybių naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, teikiant kurias nėra naudojami asmens duomenys.

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve. Pirkėjo asmens duomenys yra naudojami:
• užsakymų priėmimui ir vykdymui, prekių siuntimo paslaugų užtikrinimui, išankstinio apmokėjimo sąskaitų išrašymui, PVM sąskaitų faktūrų išrašymui, apmokėjimo už prekes mokėtojo identifikavimui;
• tam, kad galėtume susisiekti su Pirkėju dėl bet kokios Pirkėjo informacijos;
• savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Pirkėjo užklausas, prašymus pateikimui;
• tiesioginės rinkodaros tikslais.

Elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarkome šiuos Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamos vietos adresą ir adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną, elektroninio pašto adresą, papildomą informaciją, kuri yra svarbi pristatant užsakymą, informaciją apie kompiuterį, IP adresą, užklausimų ir nusiskundimų istoriją, kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Pirkėjas pasidalino lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

Pirkėjo asmeninę informaciją Pardavėjas saugoja 10 metų, skaičiuojant nuo paskutinės pirkimo sudarymo datos; arba iki Pirkėjas nustoja naudotis pardavėjo paslaugomis ir ištrina savo vartotojo paskyrą.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus paslaugų teikėjus asmens duomenų tvarkymui, teikiančius prekių pristatymo arba kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Pirkėjo asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Jei Pirkėjas yra jaunesnis nei 18 metų, bet sulaukęs 16 metų, naudodamasis elektroninės parduotuvės paslaugomis, patvirtina, kad turi tėvų arba globėjų pritarimą dėl savo asmeninės informacijos atskleidimo įmonei.

Jei Pirkėjas yra nepilnametis ir nėra sulaukęs 16 metų, pirkėjas privalo gauti tėvų arba globėjų sutikimą ir leidimą tvarkyti jo asmens duomenis.

Pirkėjo teisės savo asmens duomenų atžvilgiu:
• Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie tvarkomi.
• Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius savo asmens duomenis. Pirkėjas turi teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir šios privatumo politikos sąlygų.
• Pirkėjas, davęs sutikimą tvarkyti asmens duomenis, turi teisę bet kuriuo metu jį atšaukti.

Pirkėjo teisių savo asmens duomenų atžvilgiu įgyvendinimui Pirkėjas turi informuoti Pardavėją siųsdamas jam elektroninį laišką paštu: info@colorshop.lt. Pardavėjas informuoja, kad kilus abejonėms dėl Pirkėjo tapatybės, Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti papildomos informacijos iš Pirkėjo, kad identifikuotų Pirkėją.

Jeigu Pirkėjui kyla klausimų, susijusių su šia privatumo politika, prašome kreiptis elektroniniu paštu info@colorshop.lt arba telefonu 8 652 82163.

Mūsų naudojamų slapukų sąrašas:

Privalomi slapukai. Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.

Slapuko pavadinimas

page2image3452662896

Slapuko tikslas

page2image3452667040

Slapuko naudojimo terminas

Naudojami duomenys

_ga

Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

2 metai

Anoniminiai duomenys.

_gat

Google užklausų skaičiui reguliuoti

Trumpalaikis, 10 min.

Anoniminiai duomenys.

_gid

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti naudotojus.

Trumpalaikis, 10 min.

Anoniminiai duomenys.

collect

Šis slapukas naudojamas siųsti duomenis „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgseną. Jis stebi lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose

Naršymo metu

Anoniminiai

__ab12#

Techninis, neklasifikuojamas

2 metai

Neklasifikuojami

__hssrc

Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Naršymo metu

Statistiniai duomenys, lankytojus skaičius, kiek laiko praleidžia, kokius puslapius lankė