Select Page

Akrilinis lakas Dupli Color RAL ACRYL 400ml

8.99

Skaidrus purškiamas akrilinis lakas: blizgus ir matinis, profesionalus.
Įdėtas papildomas kaligafinis purkštukas!

Aprašymas

Skaidrus purškiamas akrilinis lakas Dupli Color RAL ACRYL VARNISH 400ml – greitai džiūstantis bespalvis blizgus ir matinis lakas. Purškiamas lakas tinkamas įvairiems paviršiams: akmeniui, metalui, aliuminiui, medienai, stiklui, keramikai, medžiui, kartonui, popieriui, dažomai plastmasei ir kitiems paviršiams.

Aerozolinis akrilinis lakas skirtas naudoti buityje, tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis, tiek profesionaliai. Skaidrus purškiamas akrilinis lakas tinkamiausias kaip apdaila akriliniais ir nitrodažais dažytiems paviršiams, pvz. fluorescenciniams, metaliko ir kt.

Skaidrus purškiamas akrilinis lakas Dupli Color RAL ACRYL VARNISH ypač tinka apsaugoti paviršius, dažytus dažais Dupli Color RAL ACRYL

Akrilinis lakas Dupli Color RAL ACRYL VARNISH 400ml gali būti naudojamas labai įvairiai.
Purškiamą laką Dupli Color RAL ACRYL VARNISH 400ml taip pat galima panaudoti norint apsaugoti, impregnuoti ir sutvirtinti:

– Žolę, šiaudus ir sausų gėlių puokštes;
– Pintus krepšius ir kitus pintus dirbinius;
– Sūrios tešlos dirbinius;
– Anglimi pieštus piešinius;
– Popierių ir kartoną;
– Fotografijas;
– Visų rūšių neapdorotą medieną;
– Visų rūšių metalą nuo oksidacijos: pvz.: sidabrą, varį, geležį, žalvarį, nikelį, aliuminį, alavą, chromo lydinius.

Dupli Color RAL ACRYL lako flakonas turi papildomą kaligrafinį purkštuką, kuris leidžia pasirinkti norimą purškimo kryptį: vertikalią ir hirizontalią. Puikiai tinka lakuoti didelius paviršius. Taupykite laiką: optimalus dengiamumas ir homogeniškas rezultatas!

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų pėdsakų. Pašalinkite senus dažus ir rūdis, tada paviršių pašiauškite su švitriniu popieriumi. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 – 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Padenkite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Dulkės nelimpa po 10 min., galima liesti po 50min. Visiškai išdžiūsta po 24 val. Svarbu: Nepurkškite ant sintetiniais dažais dažyto paviršiaus! Po panaudojimo apverskite balionėlį ir purkškite 3-5 sek., kad išsivalytų purkštukas.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga lakuojant aerozoliniais lakais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Dupli Color RAL ACRYL VARNISH 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Kokybiškas akrilinis bespalvis blizgus ir matinis lakas.
• Gerai dengiantis ir greitai džiūvantis.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Išgaunamas glotnus ir elastingas paviršius.
• Ilgai išliekantis blizgus paviršius.
• Purškiamas lakas tinka vidaus ir išorės darbams.
• Aerozolinis lakas atsparus aplinkos poveikiui: purvui, šviesai (UV spinduliams), vandeniui ir trinčiai.
• Purškiamas lakas tinka akmens, metalo, aliuminio, medžio, stiklo, kartono, keramikos, dažomos plastmasės ir kitiems paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• Dupli Color RAL ACRYL VARNISH 400ml flakonėliu galima nupurkšti apie 1,0-2,0m² plotą.
• Lakas atsparus 80°C temperatūrai.
• Galimi 2 blizgumai: blizgus (Art.nr. 158209)  ir matinis lakas  (Art.nr. 158193).
• Pagaminta Vokietijoje.

akriliniai dazai dupli color ral acryl
Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
———————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
1-metil-2-metoksietilacetatas
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Matiškumas

Blizgus akrilinis lakas, Matinis akrilinis lakas

Jums taip pat gali patikti…