RŪDŽIŲ EFEKTO DAŽAI – DUPLI COLOR RUST EFFECT400ml

9.99

Rūdžių efekto dažai.

Aprašymas

DUPLI-COLOR RUST EFFECT SPRAY 400ml – specialūs rūdžių efektą sukuriantys dažai. Šiais dažais galima išgauti šiurkščią tekstūrą, vizualiai atrodančią kaip rūdys. Ant viršaus uždažius atskirus plotus su oranžiniais ar juodais dažais, galima išgauti labai individualius efektus. Tinka vidaus ir lauko darbams. Tinka metaliniams, mediniams, stikliniams, akmeniniams, keramikiniams, kartoniniams, dažomos plastmasės ir kitiems paviršiams.

Naudojimas:
Pašalinkite senus dažus ir rūdis. Paviršių pašveiskite ir pašalinkite dulkes. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš dengiant dažais rekomenduojama padengti gruntu, pavyzdžiui, Maxi color gruntu arba Color Works gruntu. Dažant aliumininį paviršių gruntuokite Dupli color aliuminio gruntu. Plastikinius paviršius rekomenduojama padengti Maxi color gruntu plastikui arba Color Works gruntu plastikui. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2-3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Dažyti keliais plonais sluoksniais kas 2 minutes, kol bus pasiektas norimas rezultatas. Purkšti apie 25 cm atstumu nuo paviršiaus. Dulkės nelimpa po 10min., galima liesti po 50min. Perdažyti su rūdžių efekto dažais galima bet kada, o bet kokios rūšies kitais dažais – maždaug po 3 valandų. Svarbu: Nepurkškite ant paviršių, padengtų sintetiniais dažais.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR RUST EFFECT SPRAY 4000ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta dažų kokybė.
• Speciali šiurkšti tekstūra.
• Dažus galima padengti kita spalva.
• Nitrokombinuoti dekoratyviniai dažai.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Dažai išlaiko spalvą: atsparūs aplinkos poveikiui, šviesai, UV spinduliams.
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: medžio, popieriaus, kartono, metalo, keramikos, stiklo, akmens, dažomos plastmasės ir kt.
• DUPLI-COLOR RUST EFFECT SPRAY 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti 1,5m² plotą.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: matinė rūdžių rudumo.
———————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Rust Effect

Jums taip pat gali patikti…