Akcija!

Purškiami klijai MONTANA ADHESIVE SPRAY 150ml

6.99

Purškiami klijai nuolatiniam klijavimui. Putplasčio (polistirolo), porolono, tekstiles, medienos, stiklo, plastiko, metalo, keramikos, folijos, popieriaus, kartono ir kitų paviršių aerozoliniai klijai.

Liko 5

Aprašymas

Purškiami klijai sintetiniu pagrindu su tirpikliu, skirti nuolatiniam klijavimui – MONTANA ADHESIVE SPRAY PERMANENT 150ml. Purškiami klijai tekstilei, porolonui, džiutai, veltiniui, izoliacinėms medžiagoms, polistireniniam putplasčiui (polistirolui, putų polistirenui), plastikui, folijai, popieriui, kartonui, audiniui, medžiagai, medienai, inkrustacijoms ir kitoms medžiagoms klijuoti. Netinka naudoti su dirbtine oda ar kitomis medžiagomis, turinčiomis plastifikatorių ar minkštiklių (pvz., plastifikuotu PVC).

Purškiamus klijus prieš naudodami visada išbandykite. Galima purkšti ant vieno arba abiejų klijuojamų paviršių. Galutinis sukibimo stiprumas pasiekiamas po 24 val. Purškiamus klijus galima naudoti nuo -10 °C iki + 50 °C temperatūroje, atsižvelgiant į naudojamas medžiagas ir jų svorį. Naudojant ant tekstilės klijai neįsigeria. Klijai tinka rankdarbiams ir popieriaus darbams. Švarus ir efektyvus purškiant mažus ar didelius plotus.

Naudojimas:
Siekiant geriausio funkcionalumo, nelaikyti ir nenaudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje. Gerai suplakite skardinę, purkškite ant švarių, sausų ir neriebaluotų paviršių. Optimalus purškimo atstumas iki objekto 20-30cm. Užpurkškite ant paviršių ir leiskite išgaruoti 3-10 minučių (priklausomai nuo temperatūros ir paviršiaus įgeriamumo). Tada stipriai suspauskite. Porėtus, nelygius ar sugeriančius paviršius rekomenduojama gruntuoti plonu klijų purškalo sluoksniu, leisti jam išdžiūti 5 minutes ir tada tęsti darbą, kaip nurodyta pirmiau.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga naudojant  aerozolines priemones. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA ADHESINE SPRAY 150ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Purškiami klijai skirti nuolatiniam klijavimui.
• Galima purkšti ant vieno arba abiejų klijuojamų paviršių.
• Galutinis sukibimo stiprumas pasiekiamas po 24 val.
• Galima naudoti nuo -10°C iki + 50°C temperatūroje, atsižvelgiant į naudojamas medžiagas ir jų svorį.
• Naudojant ant tekstilės klijai neįsigeria.
• Aerozoliniai klijai tinka rankdarbiams ir popieriaus darbams.
• Švarus ir efektyvus purškiant mažus ar didelius plotus.
• Purškiami klijai tekstilei, porolonui, džiutai, veltiniui, izoliacinėms medžiagoms, polistireniniam putplasčiui (polistirolui, putų polistirenui), plastikui, folijai, popieriui, kartonui, audiniui, medžiagai, medienai, inkrustacijoms ir kitoms medžiagoms klijuoti.
• Netinka naudoti su dirbtine oda ar kitomis medžiagomis, turinčiomis plastifikatorių ar minkštiklių (pvz., plastifikuotu PVC).
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
—————————————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.