PURŠKIAMI KLIJAI DUPLI COLOR ADHESIVE SPRAY 150ml

5.39

Purškiami klijai laikinam ir nuolatiniam klijavimui. Popieriaus, kartono, tekstilės, odos, veltinio, kamštinės dangos, gumos, porolono, plastiko, medienos, stiklo, metalo, keramikos ir kitų paviršių klijai.

Liko 3

Aprašymas

Purškiami klijai skirti nuolatiniam ir laikinam klijavimui DUPLI COLOR ADHESIVE SPRAY 150ml. Universlūs skaidrūs klijai, skirti klijuoti mažus ir didelius paviršius. Klijuoja greitai, stipriai ir švariai. Purškia tolygiai, ypač plonu sluoksniu, purkštukas nesikemša. Klijai nepersigeria, todėl idealiai tinka klijuoti plonus paviršius.
Purškiami klijai tinka daugumai medžiagų, pavyzdžiui, popieriui, kartonui, tekstilei, audiniui, medžiagai, odai, veltiniui, kamštinei (korkinei) dangai, gumai, porolonui, plastikui, medienai, stiklui, metalui, keramikai ir kitiems paviršiams. Klijai netinka polietilenui ir polipropilenui.

Naudojimas:
Prieš naudojant klijai turi būti kambario temperatūros tarp +10°C ir +25°C. Klijuojami paviršiai turi būti sausi, švarūs ir nuriebalinti. Prieš purškiant skardinę stipriai išplakite. Padenkite plonu sluoksniu 15-20cm atstumu.
Ilgaamžiškumas: Jei klijuojate lengvus daiktus (pvz., popierių) užtenka klijais padengti vieną paviršių. Jei klijuojate sunkias medžiagas, reikia padengti abu paviršius. Leiskite džiūti apytiksliai 5-20 min, tada stipriai suspauskite klijuojamus paviršius.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga naudojant  aerozolines priemones. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI COLOR SPRAY ADHESIVE 150ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Purškiami klijai, universalūs, skaidrūs.
• Klijuoja stipriai, purškia tolygiai, purkštukas nesikemša.
• Purškiami klijai tinka daugumai medžiagų, pavyzdžiui, popieriui, kartonui, tekstilei, audiniui, medžiagai, odai, veltiniui, kamštinei (korkinei) dangai, gumai, porolonui, plastikui, medienai, stiklui, metalui, keramikai ir kitiems paviršiams.
• Purškiami klijai netinka pilietilenui ir pilipropilenui.
• Pagaminta Vokietijoje.
—————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…