Select Page

Aprašymas

Purškiami kreidiniai dažai baldams, medienai – Dupli Color VINTAGE EFFECT 400ml – unikalūs vandens pagrindo vintažiniai dažai baldų bei įvairių detalių dekoravimui ir restaurvimui, leidžiantys išgauti Povanso ar Skandinavišką sendintą stilių. Purškiami kreidiniai dažai baldams puikiai tinkami dekoruoti skrynias, daiktadėžes, paveikslų rėmelius, vazonus, žvakides, vazas, staliukus, lagaminus ir taip sukurti nudėvėtą, bet prašmatnų stilių.

Purškiami kreidiniai dažai baldams leidžia pasiekti tiek dviejų spalvų efektą, tiek vienos lygios spalvos efektą.

Kreidos dažai baldams E F E K T A I:
• Jei norite išgauti vintažinį efektą, paviršių netolygiai pašveiskite su švitriniu popieriumi apytiksliai po 20min.

• Jei norite išgauti dviejų spalvų efektą, išdžiūvus pirmam sluoksniui po apyt. 2val, paviršių padenkite kitos spalvos vintažiniais dažais. Tada po apyt. 10min. drėgna kempinėle netolygiai pavalykite pavirišių, kad pasimatytų pirmojo sluoksnio spalva.

• Jei norite išgauti vientisos spalvos efektą, padenkite dažais paviršių ir leiskite jam džiūti.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, nuriebalintas ir sauas. Pašalinkite atšokusias daleles. Jei reikia, paviršių pašveiskite ir pašalinkite dulkes. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakite 3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Dažykite keliais plonais sluoksniais kas 2 minutes, kol bus pasiektas norimas rezultatas. Purkškite apie 25 cm atstumu nuo paviršiaus. Dulkės nelimpa po 10min., galima liesti po 20min, perdažyti galima po 10min., šveisti galima po 20min., visiškai išdžiūsta po 12val. Purškimo metu susidariusius defektus galima pataisyti per 10min. po dažymo. Šiuo laiku dar nesudžiūvusį dažų sluoksnį galima nuplauti su vandeniu ir muilu. Svarbu: Nepurkškite ant paviršių, padengtų sintetiniais dažais! Panaudojus flakonėlį apverskite ir purkškite, kad išsivalytų vožtuvas.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Dupli Color VINTAGE EFFECT 400ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės specialūs purškiami kreidiniai dažai baldams vandens pagrindu.
• Draugiški aplinkai kreidos dažai su mažai skiediklio. Švelnaus alkoholio kvapo.
• Purškiant susidaro mažas purškimo debesis, todėl tinka naudoti vidaus darbams.
• Kreidos dažai tinka vidaus ir lauko darbams.
• Tinka dažyti įvairius paviršius, net polistirolą.
• Purškimo metu susidariusius defektus galima pataisyti per 10min. po dažymo. Šiuo laiku dar nesudžiūvusį dažų sluoksnį galima nuplauti su vandeniu ir muilu.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Dupli Color VINTAGE EFFECT 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1,0-1,4m² plotą.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 7 matinės spalvos.

VINTAŽINIŲ DAŽŲ 400ml spalvų paletė: 7 matinės spalvos
purškiami kreidiniai dažai baldams nuplaunami akriliniai vintažiniai baldų dažai medienai

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2Hizotiazol-
3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
Sudėtyje yra biocidinių produktų: mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-
2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Papildoma informacija

Spalvos

Arctic, Gobi, Kalahari, Karakum, Mojave, Sahara, Taiga

Jums taip pat gali patikti…