Select Page
Akcija!

Purškiami kreidiniai dažai MONTANA CHALKSPRAY 400ml

12.59

Nuplaunami dažai, purškiama kreida – 10 ryškių matinių atspalvių!
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Montana CHALKSPRAY 400ml – aplinkai draugiški purškiami kreidiniai dažai puikiai tinkami laikinam žymėjimui lauke – įvairiems renginiams, reklamai, prekybos vietoms ar parodoms. Ši purškiama kreida yra draugiški aplinkai, todėl galima purkšti tiesiai ant žolės. Priklausomai nuo oro sąlygų ir klimato lauko kreidos dažai žymėjimai gali išlikti nuo kelių dienų iki kelių svaičių. Taip pat Montana CHALKSPRAY 400ml kreidiniai dažai tinkami kūrybinam darbui viduje – ant drobės, kartono, sienų ar kitų paviršių. Kreidiniai dažai padengti Montana akriliniu laku, pavyzdžiui, ant drobės, nenusivalo ir išlieka ilgai. Kreidos dažai gali būti tepami teptuku, skusti gremžtuku ar naudoti kitomis priemonėmis.

Ne nuo porėto paviršiaus, tokio kaip stiklas ar metalas, dažai nuvalomi lengvai, o nuo labiau akyto paviršiaus kreidinius dažus pašalinti yra sunkiau. Tam galima panaudoti šepetį su vandeniu arba vandens srovę.

Montana CHALKSPRAY 400ml asortimente yra 10 matinių ryškių ir gerai dengiančių spalvų.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Švarioms ir preciziškoms linijoms, rekomenduojama naudoti MONTANA purkštukus nuo 3 iki 6 lygio:
3 ir 4 lygio vidutinio platumo linijoms;
5 ir 6 lygio – plačioms linijoms ir dideliems plotams.

Produkto savybės:
• Purškiami kreidiniai dažai.
• Ypatingai aukšta dažų kokybė.
• 10 išraiškingų matinių atspalvių.
• Kreidiniai dažai draugiški aplinkai, todėl galima purkšti tiesiai ant žolės.
• Purškiama kreida, nuplaunama vandeniu. Kreidos dažus užpurškus laku – su vandeniu nenuplaunami.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Didelis spaudimas (optimaliai greitas dažymas).
• Kreidos dažai tinkami piešimui ir žymėjimui ant bet kokio paviršiaus: asfalto, sienų, žolės, drobės, kartono, metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės, ir kt.
• Nuplaunami dažai tinka vidaus ir išorės darbams.
• 400ml MONTANA BLACK dažų flakonėliu galima nupurkšti iki 2m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Nauja dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Galima 10 spalvų: Kreidiniai dažai geltoni (Art.nr. CH1020), kreidiniai dažai oranžiniai (Art.nr. CH2010) , kreidiniai dažai raudoni (Art.nr. CH3000), dažai rožiniai (Art.nr. CH4050), kreidiniai dažai violetiniai (Art.nr. CH4150), kreidiniai dažai mėlyni (Art.nr. CH5050), dažai žali (Art.nr. CH6050), turkio spalvos (Art.nr. CH6120), kreidiniai dažai juodi (Art.nr. CH9000), kreidiniai dažai balti (Art.nr. CH9100).
• Pagaminta Vokietijoje.

MONTANA CHALKSPRAY 400ml spalvų paletė: 10 matinių atspalvių

kreidiniai dažai purškiami nuplaunami žymėjimo dažai montana chalkspray

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
maleino rūgšties anhidridas
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, comps. with
polyethylene glycol
hydrogen maleate C9-11-alkyl ethers
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

CH1020 Yellow, CH2010 Orange, CH3000 Red, CH4050 Pink, CH4150 Violet, CH5050 Blue, CH6050 Green, CH6120 Turquoise, CH9000 Black, CH9100 White

Jums taip pat gali patikti…