Select Page

Aprašymas

MAXI COLOR CERAMIC RAL9003 400ml – specialūs aukštos kokybės greitai džiūstantys nitroceliulioziniai balti blizgūs purškiami aerozoliniai dažai keramikai ir emalei. Tai puiki priemonė norint greitai ir lengvai pataisyti įvairius įbrėžimus ar pažeistus nedidelius emaliuotus bei keramikinius paviršius, pavyzdžiui, vonios, kriauklės, tualeto, momentinio šildytuvo, šaldytuvo, šaldiklio ar kt. Dažai atsparūs cheminiams valikliams, braižymui, smūgiams. Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.

Naudojimas:
Pašiauškite paviršių ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir nuriebalintas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele. Prieš naudojimą flakoną plakite 2 minutes. Purkškite 25–30 cm atstumu nuo paviršiaus. Padenkite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15–25°C. Sukietėja po 2 valandų. Po naudojimo apverskite arozolį ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MAXI COLOR CERAMIC 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Balti nitroceliulioziniai purškiami dažai keramikai ir emalei.
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Tinka emaliuotiems ir keramikiniams paviršiams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• MAXI COLOR CERAMIC 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1,25 – 1,75m² plotą.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galima 1 spalva: RAL9003.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
butanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Jums taip pat gali patikti…