Select Page

Gruntas metalui MONTANA METAL PRIMER 400ml

9.99

Purškiamas antikorozinis akrilinis gruntas metalui, fasadui, sienoms, grindims, luboms, automobiliams.
Sukibimą gerinantis metalo dažų akrilo gruntas prieš dažymą vidaus ir lauko darbams.

Aprašymas

Purškiamas aerozolinis gruntas metalui MONTANA METAL PRIMER 400ml – greitai džiūstantis akrilinis antikorozinis rūdžių spalvos matinis gruntas prieš dažymą užtikrina puikų sukibimą su ant viršaus dažomais akriliniais, sintetiniais ar nitro dažais, pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. Purškiamas aerozolinis metalo gruntas pagerina sukibimą, apsaugo nuo korozijos, pagerina sekančių sluoksnių dengiamumą, užglaisto porėtus paviršius, prailgina dažytų paviršių ilgaamžiškumą, taip pat apsaugo nuo braižymo ir įlenkimo.
Aukštos kokybės purškiamas aerozolinis antikorozinis gruntas metalui, skirtas naudoti vidaus ir lauko darbams. Purškiamas aerozolinis antikorozinis dazu gruntas prieš dažymą tinka įvairiems metalo paviršiams – plienui, geležiai, žalvariui, skardai, aliuminiui, automobiliams ir kitiems metaliniams paviršiams gruntuoti.

Padengus metalo gruntu pagerinamas sukibimas ant viršaus dengiant Montana GOLDMontana BLACKMontana WHITE ar bet kuriais kitais purškiamais dažais ar lakais.
Ant grunto uždėtas specialus Montana purkštukas FLAT JET CAP MEDIUM leidžia be pastangų išgauti glotnų nugruntuotą paviršių.

Naudojimas: Prieš naudojimą apsaugokite aplinkines sritis! Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir nuriebalintas. Flakoną plakite 2-3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkšti keliais plonais sluoksniais 1-2 min. intervalais. Visiškai sukietėja per 24val., kartais ir ilgiau priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės lygio. Dažus ant nugruntuoto paviršiaus denkite ne anksčiau kaip po 24val. SVARBU: Montana gruntas metalui nėra tinkamas gruntuoti aliuminį. Aliuminio paviršiui naudokite MONTANA GRUNTĄ ALIUMINIUI.

Gruntuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA grunto metalui 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės akrilinis purškiamas aerozolinis gruntas metalui prieš dažymą.
• Labai greitai džiūstantis metalo gruntas.
• Antikorozinis dazu gruntas metalui.
• Sukibimą gerinantis gruntas metalui.
• Unikali dvigubo slėgio sistema.
• Purškiamas aerozolinis metalo dazu gruntas tinka plienui, geležiai, žalvariui, skardai, aliuminiui, automobiliams ir kitiems metaliniams paviršiams gruntuoti.
• Purškiamas aerozolinis metalo gruntas tinka vidaus ir lauko darbams.
• Akrilinis antikorozinis gruntas atsparus aplinkos poveikiui: vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA grunto metalui flakonėliu galima nupurkšti apie 1m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Puiki grunto kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Beveik bekvapis.
• Galima 1 spalva: gruntas metalui rūdžių spalvos (Art.nr. T2400).
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH208 Sudėtyje yra maleino rūgšties anhidridas, 4-morpholinecarbaldehyde. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…