Select Page
Akcija!

Fluorescenciniai dažai COLOR WORKS FLUORESCENT 400ml

5.99

Fluorescenciniai dažai: raudoni ir mėlyni. Fluorescenciniai dažai šviečia UV šviesoje.

Produkto kodas: 918540 Kategorijos: , , Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

Neoniniai fluorescenciniai dažai COLOR WORKS FLUORESCENT 400ml – specialūs fluorescenciniai akriliniai dažai skirti naudoti ir profesionaliam, ir buitiniam vartotojui. Jais galima dekoruoti parduotuvių vitrinas, stendų konstrukcijas, reklaminius stendus, išorines dekoracijas, paryškinimui skirtus objektus, laiptų pakopas ir kitus objektus. Dažai skirti išorės ir vidaus darbams.
Neoniniai fluorescenciniai dažai COLOR WORKS FLUORESCENT 400ml – greitai džiūstantys dažai skirti mediniams, metaliniams, aliumininiams, akmeniniams, stikliniams, keramikiniams, betoniniams ir įvairių rūšių plastikiniams paviršiams. Taip pat galima dekoruoti popierių, kartoną, gėles ir kt.

Naudojimas: Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Padenkite Color Works baltu gruntu! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 – 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Dažykite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Sukietėja po 2 val. Kad pagerėtų atsparumas UV spinduliams ir atmosferos poveikiui, padenkite baigiamuoju akrilinio bespalvio lako sluoksniu. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

COLOR WORKS FLUORESCENT 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Fluorescenciniai dažai.
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Fluorescenciniai dažai tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Atsparūs UV spinduliams.
• Tinka akmens, medžio, stiklo, keramikos, plastmasės ir kitiems paviršiams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• COLOR WORKS FLUORESCENT 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti 0,8 – 1,0m² plotą.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galima spalva: fluorescencinė raudona (Art.nr. 918540), fluorescencinė mėlyna (Art.nr. 918544).

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com/home.html

————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
angliavandeniliai
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Fluorescencinė mėlyna, Fluorescencinė raudona

Jums taip pat gali patikti…