MOTIP EPOKSIDINIS GRUNTAS – MOTIP 1K EPOXY PRIMER 500ml

7.95

Universalus 1K epoksidinis gruntas pasižymi puikia adhezija ir apsaugo nuo korozijos tokius paviršius, kaip metalo lakštai, cinkuotas metalas, aliuminis ir anodizuotas aliuminis.

Išvalyti

Aprašymas

MOTIP 1K EPOXY PRIMER 500ml – universalus 1K epoksidinis gruntas pasižymi puikia adhezija ir apsaugo nuo korozijos tokius paviršius, kaip metalo lakštai, cinkuotas metalas, aliuminis ir anodizuotas aliuminis. Greitai džiūsta. Lengvai užpurškiamas, todėl galima naudoti pakartotinai ant neišdžiūvusio paviršiaus. Gerai izoliuoja nuo drėgmės. Skirtas profesionaliam panaudojimui.

Naudojimas:
Pašalinti rūdis, krupščiai nuvalyti paviršių ir nušveisti tinkamu šveitimo popieriumi. Paviršių nuvalyti silikono valikliu MOTIP SILICONE REMOVER 400ml Prieš naudojimą flakoną plakti apie 2min. Purkšti ant bandomojo paviršiaus. Patikrinti spalvą. Purkšti vidutinio storio sluoksnį 15-20 cm atstumu iki paviršiaus. Jei reikia, užpurkšti pakartotiną sluosknį 1K grunto. Po naudojimo flakoną apversti ir keletą sekundžių purkšti, kad išsivalytų vožtuvas ir purkštukas.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP 1K EPOXY PRIMER 500ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės epoksidinis gruntas.
• Puikiai sukimba ir apsaugo nuo korozijos plieną, galvanizuotą plieną, aliuminį ir stiklo pluoštą.
• Pagerina dažų sukibimą su dažomu paviršiumi.
• Leidžia efektyviau naudoti ant viršaus purškiamus dažus.
• Išgaunamas glotnus paviršius.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Atsparus aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• MOTIP 1K EPOXY PRIMER 500ml flakonėliu galima nupurkšti iki 1,2m² plotą.
• Gruntas atsparus 90°C temperatūrai.
• Galimos 2 spalvos: pilka ir tamsiai pilka.
• Pagaminta Olandijoje.
——————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
2-propanolis
2-metilpropan-1-olis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Pilkas, Tamsiai pilkas

Jums taip pat gali patikti…