MONTANA CHALKSPRAY 400ml – kreidiniai dažai

12.99

Montana kreidos dažai – 10 ryškių matinių atspalvių!
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Montana CHALKSPRAY 400ml – aplinkai draugiški kreidiniai dažai puikiai tinkami laikinam žymėjimui lauke – įvairiems renginiams, reklamai, prekybos vietoms ar parodoms. Kadangi yra draugiški aplinkai, galima purkšti tiesiai ant žolės. Priklausomai nuo oro sąlygų ir klimato lauko žymėjimai gali išlikti nuo kelių dienų iki kelių svaičių. Taip pat Montana CHALKSPRAY 400ml dažai tinkami kūrybinam darbui viduje – ant drobės, kartono, sienų ar kitų paviršių. Kreidinius dažus padengus laku, pavyzdžiui, ant drobės, jie nenusivalo ir išlieka ilgai. Šiuos dažus taip pat galima tepti teptuku, skusti gremžtuku ar naudoti kitomis priemonėmis.

Ne nuo porėto paviršiaus, tokio kaip stiklas ar metalas, dažai nuvalomi lengvai, o nuo labiau akyto paviršiaus kreidinius dažus pašalinti yra sunkiau. Tam galima panaudoti šepetį su vandeniu arba vandens srovę.

Montana CHALKSPRAY 400ml asortimente yra 10 matinių ryškių ir gerai dengiančių spalvų.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Švarioms ir preciziškoms linijoms, rekomenduojama naudoti MONTANA purkštukus nuo 3 iki 6 lygio:
3 ir 4 lygio vidutinio platumo linijoms;
5 ir 6 lygio – plačioms linijoms ir dideliems plotams.

Produkto savybės:
• Ypatingai aukšta dažų kokybė.
• 10 išraiškingų matinių atspalvių.
• Kreidiniai dažai draugiški aplinkai, todėl galima purkšti tiesiai ant žolės.
• Kreidiniai dažai, nuplaunami vandeniu. Dažus užpurškus laku su vandeniu nenuplaunami.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Didelis spaudimas (optimaliai greitas dažymas).
• Tinka piešti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, sienų, žolės, drobės, kartono, metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės, ir kt.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• 400ml MONTANA BLACK dažų flakonėliu galima nupurkšti iki 2m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Nauja dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Pagaminta Vokietijoje.

MONTANA CHALKSPRAY 400ml spalvų paletė: 10 matinių atspalvių

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
maleino rūgšties anhidridas
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, comps. with
polyethylene glycol
hydrogen maleate C9-11-alkyl ethers
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

CH1020 Yellow, CH2010 Orange, CH3000 Red, CH4050 Pink, CH4150 Violet, CH5050 Blue, CH6050 Green, CH6120 Turquoise, CH9000 Black, CH9100 White

Jums taip pat gali patikti…