Select Page

Aprašymas

Jeger lakas EXTRA MATT 500ml – bespalvis skaidrus bekvapis akrilinis matinis lakas vandens pagrindu medienai, mediniams baldams, medinėms sienoms, laiptams ir laiptų pakopoms, durims, stalviršiams, grindims iš medienos atnaujinti, apsaugoti ir dekoruoti. Baldinis lakas apsaugo baldus, įvairius medinius paviršius ir dekoratyvinius elementus nuo drėgmės ir tepimosi. Akrilinis vandens pagrindo lakas atsparus vandeniui, trinčiai. Medinių baldų, sienų, laiptų ir laiptų pakopų, durų, stalviršių, grindų ir kitai medienai akrilinis matinis lakas vandens pagrindu skirtas vidaus darbams. Lakas tinka anksčiau dažytoms sienoms, baldams ar kitiems paviršiams ant bet kokių akrilinių dažų. Su šiuo laku medienos, medinių baldų, stalviršių, durų, laiptų, sienų, grindų lakavimas paprastas ir lengvas.

Akrilinis lakas vandens pagrindu gali būti dengiamas ant:
– bet kokių akrilinių dažų;
kreidinių dažų baldams Jeger Chalky Style;
magnetinių dažų ir dažų kreidinei lentai Jeger Magnetic & Blackboard Paint .

Prieš dengiant paviršių rekomenduojama laką išbandyti nematomoje vietoje.

Naudojimas:
Prieš naudojant laką būtina gerai išmaišyti. Tepkite mažu Jeger voleliu ar teptuku ant sauso paviršiaus. Denkite tolygiai ir leiskite paviršiui džiūti apie 4val.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Bespalvis skaidrus bekvapis akrilinis matinis lakas vandens pagrindu medienai, mediniams baldams, medinėms sienoms, laiptams ir laiptų pakopoms, durims, stalviršiams, grindims iš medienos atnaujinti, apsaugoti ir dekoruoti.
• Baldinis lakas apsaugo baldus, įvairius medinius paviršius ir dekoratyvinius elementus nuo drėgmės ir tepimosi.
• Vandens pagrindo lakas atsparus vandeniui, trinčiai.
• Padengus laku, paviršių galima plauti vandeniu.
• Medinių baldų, sienų, laiptų ir laiptų pakopų, durų, stalviršių, grindų ir kitai medienai matinis lakas vandens pagrindu skirtas vidaus darbams.
• Lakas tinka anksčiau dažytoms sienoms, baldams ar kitiems paviršiams ant bet kokių akrilinių dažų.
• Su šiuo laku medienos, medinių baldų, stalviršių, durų, laiptų, sienų, grindų lakavimas paprastas ir lengvas.
• EXTRA MATT LAKO 500ml pakuote galima padengti apie 10m² plotą / 1 sluoskniu.
• Galima 1 spalva: matinis bespalvis lakas.

GEROS IDĖJOS

SPINTELĖ

matinis akrilinis lakas medienai baldams medinems sienoms laiptams laiptų pakopoms durims stalviršiams grindims atnaujinti atsparus vandeniui trinčiai bespalvis bekvapis vandens pagrindu pagrindo vidaus darbams jeger extra mat 500ml matinis akrilinis lakas medienai baldams medinems sienoms laiptams laiptų pakopoms durims stalviršiams grindims atnaujinti atsparus vandeniui trinčiai bespalvis bekvapis vandens pagrindu pagrindo vidaus darbams jeger extra mat 500ml matinis akrilinis lakas medienai baldams medinems sienoms laiptams laiptų pakopoms durims stalviršiams grindims atnaujinti atsparus vandeniui trinčiai bespalvis bekvapis vandens pagrindu pagrindo vidaus darbams jeger extra mat 500ml matinis akrilinis lakas medienai baldams medinems sienoms laiptams laiptų pakopoms durims stalviršiams grindims atnaujinti atsparus vandeniui trinčiai bespalvis bekvapis vandens pagrindu pagrindo vidaus darbams jeger extra mat 500ml

DARBO STALIUKAS

matinis akrilinis lakas medienai baldams medinems sienoms laiptams laiptų pakopoms durims stalviršiams grindims atnaujinti atsparus vandeniui trinčiai bespalvis bekvapis vandens pagrindu pagrindo vidaus darbams jeger extra mat 500ml
———————————————————————————————————————————–
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra[ tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dionas; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1)]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Jums taip pat gali patikti…