Select Page
Akcija!

Purškiami klijai MONTANA ADHESIVE SPRAY 400ml

10.99

Purškiami klijai nuolatiniam klijavimui. Putplasčio (polistirolo), porolono, tekstiles, medienos, stiklo, plastiko, metalo, keramikos, folijos, popieriaus, kartono ir kitų paviršių klijai.

Liko 10

Aprašymas

Purškiami klijai sintetiniu pagrindu su tirpikliu, skirti nuolatiniam klijavimui – MONTANA ADHESIVE SPRAY PERMANENT 400ml. Purškiami aerozoliniai kontaktiniai klijai polistirolui (polistireniniam putplasčiui, putų polistirenui), porolonui, džiutai, veltiniui, tekstilei, izoliacinėms medžiagoms, plastikui, folijai, popieriui, kartonui, audiniui, medžiagai, medienai, inkrustacijoms ir kitoms medžiagoms klijuoti, pavyzdžiui, automobilio luboms. Montana Adhesive spray 400ml purškiami klijai netinkami naudoti su dirbtine oda ar kitomis medžiagomis, turinčiomis plastifikatorių ar minkštiklių (pvz., plastifikuotu PVC).

Purškiamus klijus prieš naudodami visada išbandykite. Galima purkšti ant vieno arba abiejų klijuojamų paviršių. Galutinis sukibimo stiprumas pasiekiamas po 24 val. Montana purškiami yra temperatūrai atsparūs klijai, gali būti naudojami esant ir neigiamai, ir aukštai temperatūrai nuo -10 °C iki +50°C, atsižvelgiant į naudojamas medžiagas ir jų svorį. Naudojant ant tekstilės klijai neįsigeria.

Montana purskiami aerozoliniai popieriaus, tekstiles, porolono, kartono, automobilio lubu ir kitų paviršių klijai ypač efektyvūs purškiant tiek mažus, tiek ir didelius plotus, todėl ypač tinka rankarbiams, popieriaus, automobilio lubu klijavimui.

Su purškiamais klijais ypač lengvas porolono, tekstilės, kamštinės ar automobilio stogo medžiagos, mašinos stogo, automobilio lubų ir kitų didelių paviršių klijavimas.

Naudojimas:
Siekiant geriausio funkcionalumo, nelaikyti ir nenaudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje. Gerai suplakite skardinę, purkškite ant švarių, sausų ir neriebaluotų paviršių. Optimalus purškimo atstumas iki objekto 20-30cm. Užpurkškite ant paviršių ir leiskite išgaruoti 3-10 minučių (priklausomai nuo temperatūros ir paviršiaus įgeriamumo). Tada stipriai suspauskite. Porėtus, nelygius ar sugeriančius paviršius rekomenduojama gruntuoti plonu klijų purškalo sluoksniu, leisti jam išdžiūti 5 minutes ir tada tęsti darbą, kaip nurodyta pirmiau.

Produkto savybės:
• Purškiami aerozoliniai kontaktiniai klijai skirti nuolatiniam klijavimui.
• Galima purkšti ant vieno arba abiejų klijuojamų paviršių.
• Galutinis sukibimo stiprumas pasiekiamas po 24 val.
• Aukštai temperatūrai atsparūs klijai.
• Klijai gali būti naudojami nuo -10°C iki + 50°C temperatūroje, atsižvelgiant į naudojamas medžiagas ir jų svorį.
• Naudojant ant tekstilės klijai neįsigeria.
• Aerozoliniai purškiami klijai tinka rankdarbiams ir popieriaus darbams.
• Švarus ir efektyvus klijavimas purškiant mažus ar didelius plotus.
• Purškiami klijai polistirolui (polistireniniam putplasčiui, putų polistirenui), porolonui, džiutai, veltiniui, tekstilei, izoliacinėms medžiagoms, plastikui, folijai, popieriui, kartonui, audiniui, medžiagai, medienai, inkrustacijoms ir kitoms medžiagoms klijuoti, pavyzdžiui, automobilio luboms.
• Su purškiamais klijais ypač lengvas porolono, polistirolo, polistireno, tekstilės, kamštinės ar automobilio stogo medžiagos, mašinos stogo, automobilio lubų ir kitų didelių paviršių klijavimas.
• Netinka naudoti su dirbtine oda ar kitomis medžiagomis, turinčiomis plastifikatorių ar minkštiklių (pvz., plastifikuotu PVC).
• Pagaminta Vokietijoje.

Montana Adhesive Spray 400ml purskiami aerozoliniai popieriaus, tekstiles, porolono, kartono, automobilio lubu ir kitų paviršių klijai ypač efektyvūs purškiant tiek mažus, tiek ir didelius plotus, todėl ypač tinka rankarbiams, popieriaus, automobilio lubu, porolono klijavimui.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
—————————————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…