Select Page
Akcija!

Laikino žymėjimo kreidos dažai COLORMARK ECOMARKER 500ml

6.366.99

Kreidiniai trumpalaikio markiravimo dažai, skirti žymėjimui ruošiantis įvairiems renginiams, sporto ir žaidimo aikštelėms, kuriant landšafto dizainą ir t.t. Nusiplauna palijus lietui.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Laikino žymėjimo dažai COLORMARK ECOMARKER 500ml – specialūs purškiami aerozoliniai ryškūs fluorescenciniai kreidiniai kelininkų nuplaunami žymėjimo dažai kreidos pagrindu. Tinka vidaus ir lauko trumpalaikio žymėjimo darbams, pavyzdžiui, ruošiantis renginiams, parodoms, kuriant žaidimo ir sporto aikšteles, o taip pat kuriant sodo ar landšafto dizainą.

Kadangi kreidiniai žymėjimo dažai yra labai saugūs, netoksiški, ekologiški dažai ir visiškai nepažeidžia dažomo paviršiaus, juos galima purkšti ne tik ant asfalto, bet tiesiai ant žolės ir, pavyzdžiui, kurti sporto aikšteles ant vejos. Dėl specialios kalkinės dažų sudėties, pažymėjimai išlieka kelias dienas ar savaites ir greitai išnyksta lyjant ar dėl didelės trinties. Purškiami aerozoliniai trumpalaikio kelių žymėjimo dažai yra lengvai nuplaunami vandeniu.

Purškiami aerozoliniai fluorescenciniai kreidiniai milteliniai kelių laikino žymėjimo dažai asfaltui skirti dažyti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, grindų dangos, plytų, dirvos, žemės, medžio, medienos, plastiko, metalo, betono, stiklo, akmens ir kitų paviršių: balti, geltoni, oranžiniai, raudoni, rožiniai, žali ir mėlyni.

COLORMARK ECOMARKER 500ml purškiami kelininkų dažai asfaltui, žolei, keliui yra su specialiu naujoviško tipo saugiu dangteliu (su lengva atidarymo ir uždarymo sistema), kuris veikia kaip purkštukas. Dažant šiais dažais pirštai visada lieka švarūs. Lengvas ir paprastas kelio linijų dažymas!

COLORMARK ECOMARKER 500ml dažus galima naudoti su specialiu žymėjimo vežimėliu – MARKING WAND, kuris žymiai pagreitina ir palengvina žymėjimo procesą.

Naudojimas:
Naudoti apverstą žemyn! Prieš naudojimą flakoną plakti 3min. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkškite 25 cm atstumu. Džiūvimo laikas prie 20°C ir 50% santykinio oro drėgnumo: dulkės nelimpa apytiksliai po 10 minučių.

Produkto savybės:
• Purškiami aerozoliniai laikino žymėjimo kelininkų dažai kreidos pagrindu.
• Kreidiniai trumpalaikio žymėjimo dažai asfaltui, žolei, grindų dangai ir kt.
• Nepažeidžiamas dažomas paviršius.
• Purškiami aerozoliniai kalkiniai dažai kelio ženklinimui tinka vidaus ir išorės darbams.
• Galima purkšti naudojant žymėjimo vežimėlį – Marking Wand.
• Purškiami aerozoliniai kalkiniai dažai lengvai nuplaunami su vandeniu.
• Puikiai sukimba net su drėgnu paviršiumi.
• Kalkiniai žymėjimo dažai birūs, milteliniai.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Galima naudoti net prie -20°C temperatūros.
• Purškiami aerozoliniai fluorescenciniai kelių laikino žymėjimo kalkiniai milteliniai dažai skirti dažyti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, grindų dangos, plytų, dirvos, žemės, medžio, medienos, plastiko, metalo, betono, stiklo, akmens ir kt.
• COLORMARK ECOMARKER 500ml flakonėliu galima nupurkšti apie 260m ilgio liniją.
• Lengvas ir paprastas kelio linijų dažymas.
• Galima purškimo kryptis: vertikali žemyn ir horizontali.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 7 spalvos: purškiami ryškūs laikino žymėjimo dažai kelio ženklinimui: balti, fluorescenciniai geltoni, fluorescenciniai oranžiniai, fluorescenciniai raudoni, fluorescenciniai rožiniai, fluorescenciniai žali ir fluorescenciniai mėlyni.

COLORMARK ECOMARKER 500ml spalvų paletė: 7 atspalviai

markiravimo dažai laikino žymėjimo dažai Colomark Ecomarker 500ml fluorescenciniai purškiami dažai kreidiniai

markiravimo dažai laikino žymėjimo kalkiniai dažai Colomark Ecomarker 500ml fluorescenciniai purškiami dažai kreidiniai

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
maleino rūgšties anhidridas
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, comps. with
polyethylene glycol hydrogen maleate C9-11-alkyl ethers
riebalų rūgštys
Riebalų rūgštys, talo alyva, junginiai su oleylamine
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Balta, Fluorescencinė geltona, Fluorescencinė mėlyna, Fluorescencinė oranžinė, Fluorescencinė raudona, Fluorescencinė rožinė, Fluorescencinė žalia

Jums taip pat gali patikti…