KARŠČIUI ATSPARUS LAKAS – MOTIP HEAT RESISTANT 400ml

8.99

800°C karščiui atsparus MOTIP blizgus lakas.

Aprašymas

MOTIP HEAT RESISTANT 400ml – specialus 800°C temperatūrai atsparus skaidrus alkidinis lakas. Nudažius susidaro karščiui atsparus sluoksnis labai aukštų temperatūrų veikiamiems paviršiams. Tinka naudoti radiatorių ir šildymo vamzdžių remontui ir apdailai. Taip pat tinka kepsninėms, krosnelėms, orkaitėms, išmetamiesiems vamzdžiams ir kitiems paviršiams. Lakas purkškiamas ant gryno metalo, paviršiaus gruntuoti negalima!

Naudojimas:
Paviršių nušveiskite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Nenaudokite jokio grunto. Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 – 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Purkškite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15 – 25°C. Leiskite vieną valandą džiūti kambario temperatūroje. Tuomet kaitinkite 30-60 minučių 160°C, kad lako sluoksnis sukietėtų. Lako kietėjimo proceso metu gali susidaryti dūmai. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP HEAT RESISTANT 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Alkidinis skaidrus lakas.
• Gerai dengiantis ir greitai džiūstantis.
• Lakas atsparus 800°C temperatūrai.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Atsparūs kurui, chemikalams ir aplinkos poveikiui.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Aukšta kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Lakas atsparus aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Pritaikytas dažyti metalą, bet tinka ir kitiems paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• MOTIP HEAT RESISTANT 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti 1,2 – 1,75m² plotą.
• Pagaminta Olandijoje.
————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS05 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
butanolis
acetonas
1-metil-2-metoksietilacetatas
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Matiškumas

Heat resistant clear varnish

Jums taip pat gali patikti…