KARŠČIUI ATSPARUS CINKAS ALIUMINIO SPALVOS – MAXI COLOR ALU-ZINKSPRAY 400ml

7.59

Aliuminio spalvos cinko purškalas, atsparus karščiui iki 350°C.

Produkto kodas: MX0031 Kategorijos: , , , , Žyma: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

MAXI COLOR ALU-ZINKSPRAY 400ml – aliumininis cinko gruntas epoksido-esterio pagrindu, skirtas cinkuoto ir neapdoroto plieno apdorojimui. Atsparus karščiui iki 350°C. Aliuminio-cinko purškalas skirtas cinkuotoms detalėms ir paviršiams, kurie yra pažeisti suvirinimo metu, šlifuojant, gręžiant, transportuojant ar kt. ir turi būti koreguoti ir pritaikyti pagal aliuminio atspalvį.  Tinka suvirinimui taškiniu būdu. Ypač gera katodinė apsauga nuo korozijos. Apsaugo nuo korozijos visus metalinius paviršius, tokius kaip automobilio kėbulą, duris, dviračius, metalinius konteinerius, tvoras ar kitas metalines konstrukcijas. Tinka išorės ir vidaus darbams. Viršutinis gaubtelis parodo aliuminio cinko spalvą.

Naudojimas:
Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakite 2 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkškite 25-30cm atstumu nuo paviršiaus. Padenkite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Visiškai išdžiūsta per 24 val. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MAXI COLOR ALU-ZINKSPRAY 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aerozolinis cinkas aliuminio spalvos.
• Apsaugo nuo korozijos.
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Atsparūs 350°C temperatūrai.
• Atsparūs besikeičiančiai temperatūrai.
• Ant viršaus galima padengti akriliniais ir sintetiniais dažais.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Atsparūs aplinkos poveikiui: vandeniui, šviesai ir trinčiai.
• Tinka visiems metaliniams paviršiams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• MAXI COLOR ALU-ZINKSPRAY 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1,25 -1,75m² plotą.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galima 1 spalva: aliuminio.

purskiamas cinkas aliuminis maxi color alu zinkspray cinko purskalas antikorozinis 400ml
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…