Select Page

Universalus gruntas MONTANA UNIVERSAL PRIMER 400ml

9.99

Purškiamas gruntas įvairiems paviršiams.
Sukibimą gerinantis gruntas baltos spalvos.

Aprašymas

Gruntas prieš dažymą – univeralus gruntas MONTANA PRIMER UNIVERSAL 400ml – greitai džiūstantis baltas pusiau blizgus akrilinis purškiamas gruntas. Sukibimą gerinantis gruntas – užtikrina puikų sukibimą su ant viršaus dažomais akriliniais, sintetiniais ar nitro dažais. Dažų gruntas pagerina sukibimą ir sekančių sluoksnių dengiamumą, užglaisto porėtus paviršius, apsaugo nuo rūdžių, prailgina dažytų paviršių ilgaamžiškumą. Aukštos kokybės purškiamas gruntas, skirtas naudoti buityje tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis.

Gruntas prieš dažymą tinka medienai, metalui, aliuminiui, betonui, akmeniui, stiklui, tvirtam popieriui, kartonui, drobei, keramikai, plastikui, odai ir kitiems paviršiams.

Tačiau skirtingiems paviršiams geriausiai naudokite tik specialiai pritaikytą gruntą:
– plastikiniams paviršiams labiausiai tinka gruntas plastikui Montana gruntas plastikui, Maxi Color gruntas plastikui arba Color Works gruntas plastikui.
– metaliniams paviršiams labiausiai tinka gruntas metalui – Montana gruntas metalui, antikorozinis gruntas MOTIP arba epoksidinis gruntas MOTIP.
– aliuminio paviršių gruntavimui tinka gruntas aliuminiui – Montana gruntas aliuminiui, Dupli Color gruntas aliuminiui, Dupli color GALVINOL gruntas slidiems paviršiams – plieniniams, cinkuotiems, aliumininiams, variniams, stikliniams ir kitiems paviršiams.
– polistirolo paviršių gruntavimui tinka gruntas polistirolui – Montana gruntas polistirolui arba Dupli Color gruntas polistirolui.
– medinių paviršių gruntavimui tinka gruntas medienai – Jeger gruntas medienai.
– betono paviršiams geriausiai tinka gruntas betonui – Jeger gruntas betonui.
 slidiems, neporėtiems, labai lygiems paviršiams, tokiems kaip lakuotas MDF plokštės, melaminas, stiklas, nerūdijantis plienas, aliuminis, sienų plytelės, PVC danga, keramikos dirbiniai, poliruotas marmuras, porcelianas, poliuretaniniais bei epoksidiniais dažais dengtas paviršius, naudokite spacialų Jeger gruntą slidiems paviršiams.

Gruntas prieš dažymą MONTANA PRIMER UNIVERSAL 400ml ypač tinka paviršių gruntavimui prieš dažant purškiamais dažais Montana GOLDMontana BLACKMontana WHITE ar bet kuriais kitais dažais ar lakais.

Ant grunto uždėtas specialus Montana purkštukas FLAT JET CAP MEDIUM leidžia be pastangų išgauti glotnų nugruntuotą pavirišių.

Naudojimas: Prieš naudojimą apsaugokite aplinkines sritis! Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir nuriebalintas. Flakoną plakite 2-3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti keliais plonais sluoksniais 2-5 min. intervalais. Visiškai sukietėja per 24val., kartais ir ilgiau priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės lygio.

Gruntuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA universalaus grunto 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės akrilinis gruntas prieš dažymą.
• Labai greitai džiūstantis akrilinis purškiamas gruntas.
• Sukibimą gerinantis gruntas.
• Unikali dvigubo slėgio sistema.
• Akrilinis gruntas tinkamas medienos, metalo, aliuminio, betono, akmens, stiklo, tvirto popieriaus, karono, drobės, keramikos, plastiko, odos ir kitiems paviršiams.
• Gruntas prieš dažymą tinka vidaus ir išorės darbams.
• Akrilinis gruntas atsparus aplinkos poveikiui: vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA universalaus grunto flakonėliu galima nupurkšti apie 1m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Puiki grunto kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Beveik bekvapis.
• Galima 1 spalva: baltas gruntas (Art.nr. T2300).
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH208 Sudėtyje yra maleino rūgšties anhidridas, 4-morpholinecarbaldehyde. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…