Select Page

Gruntas plastikui COLOR WORKS PLASTIC PRIMER 400ml

6.49

Purškiamas gruntas įvairiems kietiems plastikiniams paviršiams.
Sukibimą gerinantis gruntas, skaidrus.

Aprašymas

Gruntas plastmasei – COLOR WORKS PLASTIC PRIMER 400ml – skaidrus purškiamas plastiko gruntas. Prieš dažant akriliniais, sintetiniais ar nitrodažais, juo gruntuojami kieti plastikiniai paviršiai. Gruntas plastikui skirtas spoileriams, šoniniams veidrodėliams, bamperiams, tiuningo detalėms, taip pat sodo baldų dekoratyvinei apdailai ir kitiems plastikiniams paviršiams dažyti.
Tinka šiems kietiems plastikams: Poliuretanui; Polistirolui; Poliamidui; Polipropileno gumai, modifikuotai; Akriliniam butadieno styreno plastikui; Stiklo pluoštu sutvirtintam plastikui; Kietam poli-vinilo chloridui. Aerozolinis plastiko gruntas skirtas naudoti buityje tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis.
Gruntavimas prieš dažymą yra labai svarbus, kad po to dažytas paviršius tarnautų ilgiau!

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų pėdsakų. Gruntuojamą paviršių pašiauškite popieriumi (grūdėtumas 600). Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 cm atstumu nuo paviršiaus. Pakartotinai purkšti po 30 min. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

COLOR WORKS PLASTIC PRIMER 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės aerozolinis gruntas plastmasei.
• Gerai dengiantis ir greitai džiūstantis.
• Sukibimą gerinantis gruntas.
• Pagerina dažomo paviršiaus blizgumą.
• Leidžia efektyviau naudoti ant viršaus purškiamus dažus.
• Išgaunamas glotnus paviršius.
• Gruntas plastikui tinka vidaus ir išorės darbams.
• Atsparus aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Tinka kietiems plastikiniams paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• COLOR WORKS PLATIC PRIMER 400ml flakonėliu galima nupurkšti apie 0,8m² plotą.
• Galima 1 spalva: skaidrus gruntas plastmasei (Art.nr. 918563).
• Pagaminta Olandijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
———————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…