Select Page

DVIRAČIO PADANGŲ HERMETIKAS / KLIJAI – MOTIP TYRE REPAIR 75ml

5.39

Purškalas gumos pagrindu, skirtas avariniam dviračių ir motorolerių padangų remontui.

Aprašymas

Dviračio padangų hermetikas-klijai. Produktas yra gumos pagrindu, skirtas avariniam dviračių ir motorolerių padangų remontui. Lengva naudoti, nes nereikia nuimti padangos ar viso rato.

Naudojimas: Produktas turi būti kambario temperatūros. Geriausia apdirbimo temperatūra nuo +15°C iki +25°C. Prieš naudojant pakratykite. Suraskite ir pašalinkite nuotėkio priežastį (vinis, varžtus ir kitus aštrius smulkius daiktus). Visiškai nuleiskite padangą. Prisukite adapterį prie ventilio. Laikykite skardinę apverstą ir visiškai ištuštinkite. Kad klijai tolygiai pasiskirstytų padangoje, tolygiai važiuokite apie 10 min. Tada pašalinkite iš padangos aerozolio dujas ir pripūskite reikiamą kiekį oro. Remontuojant padangą dirbtuvėse reikia paminėti, kad prieš tai padanga buvo klijuota panaudojant Motip Tyre Repair 75ml (000297).
————————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…