DAŽAI TEKSTILEI – DUPLI COLOR 150ml – 8 spalvos

5.99

Tekstilinių dažų asortimente yra 8 spalvos.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Išvalyti

Aprašymas

DUPLI-COLOR TEXTYLE SPRAY 150ml akriliniai purškiami dažai tekstilės dekoravimui. Pasižymi ypatingu ryškumu. Išdžiūvus audinį galima skalbti 30°C tempertūroje (švelnia skalbimo programa, išverstą audinį). Nereikalingas papildomas dažų užtvirtinimas. Labai gerai dengia ir yra atsparūs šviesai. Tinka naudoti vidaus ir lauko darbams. Ypatingai gerai tinka dekoruoti naudojant trafaretus.

Naudojimas: Audinys, kurį ruošiatės dažyti, turi būti švarus ir sausas. Atidžiai uždenkite nedažomas vietas! Aplinką apsaugokite nuo dažų debesio. Prieš naudojimą flakoną plakite 3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą nematomoje vietoje. Purkškite apytiksliai 25cm atstumu nuo paviršiaus. Dulkės nelimpa po 10min., visiškai išdžiūva po 24val. Panaudojus, balionėlį apverskite ir purkštelkite, kad išsivalytų vožtuvas.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR TEXTYLE SPRAY 150ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Akriliniai dažai su specialiu tirpikliu.
• Didelis spalvų blizgumas.
• Puikiai prikimba ant tekstilės.
• Gerai dengia, nudažytas paviršius-lygus.
• Nudažyto paviršiaus nereikia papildomai užfiksuoti.
• Atsparus valymui.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs šviesai.
• Visiškai išdžiūvus galima skalbti 30°C temperatūroje (švelnia programa, išverstą audinį).
• Netinka naudoti kasdieniniams rūbams (dėl dažno skalbimo).
• Tinka dažyti bet kokį audinį.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• 150 ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apytiksliai 0,4m² plotą.
• Greitai džiūsta.
• Dažų spalvą parodo viršutinis gaubtelis.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos spalvos: RAL1021 Yellow, RAL3000 Red, RAL5010 Blue, RAL6002 Green, Black, White, Gold, Silver.

DUPLI-COLOR TEXTYLE SPRAY 150ml spalvų paletė: 8 spalvos


————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Black, Gold, RAL1021 Yellow, RAL3000 Red, RAL5010 Blue, RAL6002 Green, Silver, White

Jums taip pat gali patikti…