Select Page

Dažai radiatoriams DUPLI COLOR RADIATOR SPRAY, RAL9010, balti, matiniai 400ml

8.99

Dažai radiatoriams atsparūs 150°C.
Purškiami dažai radiatoriams, todėl radiatorių dažymas yra lengvas.

Liko 5

Aprašymas

Dažai radiatoriams DUPLI COLOR RADIATOR SPRAY 400ml specialūs alkidiniai purškiami dažai yra atsparūs ilgalaikei drėgmei ir atlaiko 150°C temperatūrą.
Dažai skirti radiatoriams, karštoms vandens cisternoms, šildymo elementams, šildymo vamzdžiams ir kitiems šildymo įrengimams atnaujinti ir taisyti. Kad dažai geriau sukibtų su dažomu paviršiumi, rekomenduojama prieš tai metalinius radiatorius ar kitus šildymo elementus padengti metalo gruntu, pavyzdžiui, Montana gruntu metalui arba MOTIP gruntu.

Dažai radiatoriams tinka metalo, aliuminio, keramikos, plastmasės ir kai kuriems kitiems paviršiams. Purškiami radiatorių dažai skirti išorės ir vidaus darbams. Radiatorių dažymas lengvas.

Naudojimas:
Nušveiskite senus dažus ir su smulkiu šveičiamuoju popieriumi išlyginkite paviršių. Paviršius turi būti švarus, sausas, nuriebalintas. Nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml arba Dupli-Color Alkyton Thinner 500ml.
Norint išgauti geresnį sukibimą su dažomais paviršiais prieš uždažant paviršių rekomenduojama gruntuoti. Prieš dengiant dažais rekomenduojama padengti metalo gruntu pavyzdžiui, Montana  gruntu metalui arba MOTIP gruntu. Dažant aliumininį paviršių gruntuokite Dupli color aliuminio gruntu. Plastikinius paviršius rekomenduojama padengti Maxi color gruntu plastikui arba Color Works gruntu plastikui. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele! Rekomenduojama dažymo temperatūra nuo +15°C iki +25°C. Prieš naudojimą flakoną plakite 3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkškite 25-30cm atstumu nuo paviršiaus. Dažykite keliais plonais sluoksniais. Dulkės nelimpa po 30min., galima liesti po 3val., visiškai išdžiūsta po 24val. Po panaudojimo apverskite balionėlį ir purkškite 3-5sek., kad išsivalytų purkštukas.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI COLOR RADIATOR SPRAY 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Dažai radiatoriams, matiniai, purškiami.
• Alkidiniai gerai dengiantys dažai.
• Dažai radiatoriams atsparūs ilgalaikei drėgmei ir 150°C temperatūrai.
• Dažai puikiai dengia ir užpildo.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Dažai radiatoriams tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Dažai atsparūs smūgiams ir braižymui.
• Tinka metalo, aliuminio, keramikos, plastmasės ir kitiems paviršiams.
• Dažai skirti radiatorių, karštų vandens cisternų, šildymo elementų, šildymo vamzdžių ir kitų šildymo įrengimų atnaujinimui ir taisymui.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• DUPLI COLOR RADIATOR SPRAY 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1,5m² plotą.
• Dažai atsparūs 150°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: matinė balta RAL9010 (Art.nr. 743887).

dažai-radiatoriams-dupli-color-radiator-spray-dažai-dariatoriui
Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (<2%)
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.