Akcija!

AUKSINIS BROKATAS-GLITERIS-JEGER 100g

10.99

Jeger Brokatas – birūs aukso spalvos blizgučiai.

Liko 3

Aprašymas

Auksinis Jeger Brokatas 100g – birūs aukso spalvos blizgučiai, skirti naudoti su Jeger dažais ir lakais siekiant suteikti ypatingo blizgesio nudažytam ar nulakuotam paviršiui. Tinka naudoti ant įvairių paviršių: medžio, metalo, molio, keramikos, stiklo ir kt.

GEROS IDĖJOS

KALĖDŲ EGLUTĖ

KALĖDINIAI ŽAISLIUKAI

———————————————————————————————————————————-
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Jums taip pat gali patikti…