Select Page
Akcija!

Beicas medienai su laku, vidaus darbams, atsparus vandeniui, trinčiai, vandens pagrindu JEGER CHARM 750ml

19.99

Dekoratyvus, apsauginis matinis beicas dažyvė su laku visų rūšių mediniams paviršiams.
Beicas medienai vandens pagrindu, atsparus vandeniui ir trinčiai, vidaus darbams.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Colorless,
California nut,
Natural oak, Rustic oak, Honey teak,
Dark rosewood,
Noble mahogany, Wenge exotic.

Aprašymas

Medienos beicas su laku – Jeger Charm 750ml –  ilgaamžis, dekoratyvus, apsauginis natūralaus satino beicas dažyvė visų rūšių medienai (grindims, baldams, durims, grindjuostėms, laiptams, dailylentėms ir kt.). Beicas medienai yra atsparus vandeniui ir trinčiai. Medienos beicas tinkamas vidaus darbams. Medžio beicas gali būti naudojamas ant neapdirbtos ar impregnuotos medienos. Medienos beico spalvos nuo šviesaus iki tamsaus atspalvio.

Jeger Charm beicas dažyvė su laku vandens pagrindu yra ilgaamžė, dekoratyvi, apsauginė priemonė visų rūšių medienai: uosiui, ąžuolui, spygliuočių medienai (pušies, eglės, maumedžio), bukui, klevui, vyšniai, riešutmedžiui ir įvairioms kitoms medienos rūšims.

Su vandeniniu Jeger beicu įvairių medienos paviršių – baldų, durų, medinių grindų, parketo beicavimas yra paprastas.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Pagrindo paruošimas: Nuo dekoruojamo paviršiaus nuvalykite senus dažus, lakus, vaškus ir birias daleles. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, nuriebalintas. Nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml arba Dupli-Color Alkyton Thinner 500ml.

Beicavimas: Prieš naudojimą, beicą būtina gerai išmaišyti. Beicavimui naudokite teptuką ar lako volelį, tepkite medienos rievių kryptimi. Stenkitės tepti taip, kad nesusidarytų dažų sustorėjimai ar dėmės. Po maždaug 1val. išdžiūvusį paviršių švelniai pašiauškite su švitriniu popieriumi, pašalinkite dulkes ir užtepkite dar vieną sluoksnį. Prieš naudojimą leiskite paviršiui džiūti mažiausiai 24val. Galutinė beicuoto paviršiaus spalva priklauso nuo medienos rūšies ir užtepto beico sluoksnių. Beicu nedenkite laminato ar melamino paviršių.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Beicuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines.

 Produkto savybės:
• Aukštos kokybės dekoratyvus satino beicas su laku vandens pagrindu.
• Beicas dažyvė uosiui, ąžuolui, spygliuočių medienai (pušies, eglės, maumedžio), bukui, klevui, vyšniai, riešutmedžiui ir įvairioms kitoms medienos rūšims.
• Medžio beicas atsparus vandeniui ir trinčiai.
• Medienos beicas tinka vidaus darbams.
• Gali būti naudojamas ant neapdirbtos ar impregnuotos medienos.
• Beicas dažyvė medienai su laku tinka grindims, durims, baldams, grindjuostėms, laiptams, dailylentėms ir kitiems mediniams paviršiams.
• Su vandeniniu Jeger beicu įvairių medienos paviršių – baldų, durų, medinių grindų, parketo beicavimas yra paprastas.
• JEGER CHARM 750ml beico pakuote galima padengti apie 8m² / 1 sluoksniu.
• Galimos 8 medienos beico spalvos

JEGER CHARM 750ml spalvų paletė: 8 medienos beico spalvos
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Colorless, California nut, Natural oak, Rustic oak, Honey teak, Dark rosewood, Noble mahogany, Wenge exotic.
beico spalvos beicas medienai baldams laiptams grindims sienoms durims laiptams dailylentems sienoms vandens pagrindu uosiui ąžuolui medienos durų medinių grindų parketo beicavimas jeger charm 750ml
beicas medienai baldams durims dailylentems laiptams grindims sienoms jeger charm 750ml

beico spalvos beicas medienai baldams laiptams grindims sienoms durims laiptams dailylentems sienoms vandens pagrindu uosiui ąžuolui medienos durų medinių grindų parketo beicavimas jeger charm 750ml

tamsaus beico spalvos spintelė

———————————————————————————————————————————-

Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2h)-onas ] Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą.

Papildoma informacija

Spalvos

California nut, Colorless, Dark rosewood, Honey teak, Natural oak, Noble mahogany, Rustic oak, Wenge exotic

Jums taip pat gali patikti…