KARŠČIUI ATSPARUS CINKAS – COLOR WORKS ZINC 400ml

8.29

Purškiamas cinkas, atsparus karščiui iki 350ºC

Liko 12

Aprašymas

COLOR-WORKS ZINK 400ml – cinko purškalas epoksido-esterio pagrindu, skirtas cinkuoto ir neapdoroto plieno apdorojimui. Ypač gera katodinė apsauga nuo korozijos. Tinka suvirinimui taškiniu būdu. Atsparus karščiui iki 350°C. COLOR-WORKS ZINK 400ml – patvarūs ir ilgai išliekantys dažai, kurių sudėty yra 90% cinko. Tai puiki apsauga nuo korozijos visiems metaliniams paviršiams, tokiems kaip automobilio kėbulas, durys, dviratis, metalinis konteineris, tvora ar kita metalinė konstrukcija. Greitai džiūvantys dažai, skirti išorės ir vidaus darbams.

Naudojimas:
Nušveisti senus dažus ir su smulkiu šveičiamuoju popieriumi išlyginti paviršių. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 – 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Dažykite keliais plonais sluoksniais. Sukietėja po 24 val. Išdžiovinus, reikalui esant, galima gruntuoti ir padengti baigiamuoju sluoksniu. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

COLOR-WORKS ZINK 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Puikiai apsaugo nuo korozijos.
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Atsparus karščiui iki 350°C.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Cinkas atsparus degalams, chemikalams ir aplinkos poveikiui.
• Tinka visiems metaliniams paviršiams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• COLOR-WORKS ZINK 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1,25-1,75m² plotą.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galima 1 spalva: cinko.
————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…