Select Page
Akcija!

Aerozoliniai klijai DUPLI COLOR ADHESIVE SPRAY 150ml

4.79

Purškiami klijai laikinam ir nuolatiniam klijavimui. Popieriaus, kartono, tekstilės, odos, veltinio, kamštinės dangos, gumos, porolono, plastiko, medienos, stiklo, metalo, keramikos ir kitų paviršių aerozoliniai klijai.

Liko 7

Aprašymas

Purškiami klijai skirti nuolatiniam ir laikinam klijavimui DUPLI COLOR ADHESIVE SPRAY 150ml. Universlūs skaidrūs klijai, skirti klijuoti mažus ir didelius paviršius. Klijuoja greitai, stipriai ir švariai. Purškia tolygiai, ypač plonu sluoksniu, purkštukas nesikemša. Aerozoliniai klijai nepersigeria, todėl idealiai tinka klijuoti plonus paviršius.
Purškiami aerozoliniai kontaktiniai klijai tinka daugumai medžiagų, pavyzdžiui, popieriui, kartonui, tekstilei, audiniui, porolonui, medžiagai, odai, veltiniui, kamštinei (korkinei) dangai, gumai, porolonui, plastikui, medienai, stiklui, metalui, keramikai ir kitiems paviršiams, pavyzdžiui, automobilio luboms. Aerozoliniai klijai netinka polietilenui ir polipropilenui.

Purskiami aerozoliniai popieriaus, tekstiles, porolono, kartono, automobilio lubu ir kitų paviršių klijai ypač efektyvūs purškiant tiek mažus, tiek ir didelius plotus, todėl ypač tinka rankarbiams, popieriaus, automobilio lubu klijavimui.

Su purškiamais klijais ypač lengvas porolono, tekstilės, kamštinės ar automobilio stogo medžiagos, mašinos stogo, automobilio lubų ir kitų didelių paviršių klijavimas.

Naudojimas:
Prieš naudojant klijai turi būti kambario temperatūros tarp +10°C ir +25°C. Klijuojami paviršiai turi būti sausi, švarūs ir nuriebalinti. Prieš purškiant skardinę stipriai išplakite. Padenkite plonu sluoksniu 15-20cm atstumu.
Ilgaamžiškumas: Jei klijuojate lengvus daiktus (pvz., popierių) užtenka klijais padengti vieną paviršių. Jei klijuojate sunkias medžiagas, reikia padengti abu paviršius. Leiskite džiūti apytiksliai 5-20 min, tada stipriai suspauskite klijuojamus paviršius.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga naudojant  aerozolines priemones. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI COLOR ADHESIVE SPRAY 150ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Purškiami aerozolinia kontaktiniai klijai, universalūs, skaidrūs.
• Klijuoja stipriai, purškia tolygiai, purkštukas nesikemša.
• Purškiami aerozoliniai kontaktiniai klijai tinka daugumai medžiagų, pavyzdžiui, popieriui, kartonui, tekstilei, audiniui, medžiagai, porolonui, odai, veltiniui, kamštinei (korkinei) dangai, gumai, porolonui, plastikui, medienai, stiklui, metalui, keramikai ir kitiems paviršiams, pavyzdžiui, automobilio luboms. Aerozoliniai klijai netinka polietilenui ir polipropilenui.
• Dupli Color Adhesive Spray purškiami klijai netinka polietilenui ir polipropilenui.
• Su purškiamais klijais ypač lengvas porolono, tekstilės, kamštinės ar automobilio stogo medžiagos, mašinos stogo, automobilio lubų ir kitų didelių paviršių klijavimas.
• Purskiami aerozoliniai popieriaus, tekstiles, porolono, kartono, automobilio lubu ir kitų paviršių klijai ypač efektyvūs purškiant tiek mažus, tiek ir didelius plotus, todėl ypač tinka rankarbiams, popieriaus, automobilio lubu klijavimui.
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com

—————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…